Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3578
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 13/2020

Więcej ZT 13/2020
2020-02-21 2030-02-21 PL T 20 13 "KOLWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14,5 m3, posadowione na stałe

ZT 12/2020

Więcej ZT 12/2020
2020-02-19 2030-02-19 PL T 20 12 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 16,38 m3, posadowione na stałe

ZT 11/2020

Więcej ZT 11/2020
2020-02-14 2030-02-14 PL T 20 11 Tomasz Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Jabłoński Browar Stary Kraków zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1500 dm3, posadowione na stałe

ZT 10/2020

Więcej ZT 10/2020
2020-02-14 2030-02-14 PL T 20 10 BWPPROJEKT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 320 dm3, posadowione na stałe

ZT 9/2020

Więcej ZT 9/2020
2020-02-12 2030-02-12 PL T 20 9 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 132 m3, posadowione na stałe

ZT 8/2020

Więcej ZT 8/2020
2020-02-05 2030-02-05 PL T 20 8 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 40 m3, posadowione na stałe

ZT 7/2020

Więcej ZT 7/2020
2020-01-30 2030-01-30 PL T 20 7 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 16 m3, posadowione na stałe

ZT 6/2020

Więcej ZT 6/2020
2020-01-28 2030-01-28 PL T 20 6 PROXMUS sp. z o.o. sp. k. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3, posadowione na stałe

ZT 5/2020

Więcej ZT 5/2020
2020-01-17 2030-01-17 PL T 20 5 SPOMASZ ZAMOŚĆ S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 35000 dm3, posadowione na stałe

ZT 4/2020

Więcej ZT 4/2020
2020-01-15 2030-01-15 PL T 20 4 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9 m3, posadowione na stałe

ZT 2/2020

Więcej ZT 2/2020
2020-01-13 2030-01-13 PL T 20 2 Janina Czemko - PETRO SPAW JANINA CZEMKO zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 25000 dm3, posadowione na stałe

ZT 3/2020

Więcej ZT 3/2020
2020-01-13 2030-01-13 PL T 20 3 Janina Czemko - PETRO SPAW JANINA CZEMKO zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100000 dm3, posadowione na stałe

ZT 1/2020

Więcej ZT 1/2020
2020-01-13 2030-01-13 PL T 20 1 Janina Czemko - PETRO SPAW JANINA CZEMKO zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 15000 dm3, posadowione na stałe

ZT 92/2019

Więcej ZT 92/2019
2019-12-19 2029-12-19 PL T 19 92 "PLASTICON POLAND" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 80 m3, posadowione na stałe

ZT 91/2019

Więcej ZT 91/2019
2019-12-16 2029-12-16 PL T 19 91 Jarosław Gumienny prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "JARGUZ" Jarosław Gumienny zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 90/2019

Więcej ZT 90/2019
2019-12-13 2029-12-13 PL T 19 90 ZOTTEL TRADE, d.o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 dm3, posadowione na stałe

ZT 89/2019

Więcej ZT 89/2019
2019-12-05 2029-12-05 PL T 19 89 Laser Technology Inc. przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego - przyrząd laserowy o nazwie LTI 20/20 TruCAM II

ZT 87/2019

Więcej ZT 87/2019
2019-11-25 2029-11-25 PL T 19 87 Marek Kaczorowski PIWOMAR - BROWAR KOREB zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1550 dm3, posadowione na stałe

ZT 88/2019

Więcej ZT 88/2019
2019-11-25 2029-11-25 PL T 19 88 Marek Kaczorowski PIWOMAR - BROWAR KOREB zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1540 dm3, posadowione na stałe

ZT 86/2019

Więcej ZT 86/2019
2019-11-22 2029-11-22 PL T 19 86 ZASADA Fabryka Maszyn sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 750 dm3, posadowione na stałe

ZT 85/2019

Więcej ZT 85/2019
2019-11-21 2029-11-21 PL T 19 85 ZOTTEL TRADE, d.o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 dm3, posadowione na stałe

ZT 84/2019

Więcej ZT 84/2019
2019-11-19 2029-11-19 PL T 19 84 Mettler-Toledo GmbH, Analytical gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy o oznaczeniach Easy D40, D4, D5, D6

ZT 83/2019

Więcej ZT 83/2019
2019-11-18 2029-11-18 PL T 19 83 Destylarnia Sobieski S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 118 m3, posadowione na stałe

ZT 82/2019

Więcej ZT 82/2019
2019-11-14 2029-11-14 PL T 19 82 "BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,6 m3, posadowione na stałe

ZT 81/2019

Więcej ZT 81/2019
2019-11-14 2029-11-14 PL T 19 81 PACOVSKE STROJIRNY, A.S. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZT 80/2019

Więcej ZT 80/2019
2019-11-07 2029-11-07 PL T 19 80 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1,6 m3, posadowione na stałe

ZT 78/2019

Więcej ZT 78/2019
2019-11-06 2029-11-06 PL T 19 78 BEER INVEST sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1200 dm3, posadowione na stałe

ZT 79/2019

Więcej ZT 79/2019
2019-11-06 2029-11-06 PL T 19 79 NINGBO MASTER INTERNATIONAL TRADE Co. Ltd. beczki metalowe o pojemności nominalnej 30l

ZMI-CERT.42.96.2019

Więcej ZMI-CERT.42.96.2019
2019-10-25 2029-10-27 - TENZOVAHY s.r.o. wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu o znakach fabrycznych VM 1.2 i VM 2.2

ZT 77/2019

Więcej ZT 77/2019
2019-10-09 2029-10-09 PL T 19 77 KOLWIN sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 9500 dm3, 17000 dm3, 20000 dm3 posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry