Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

3932
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZZT E 9.2006

Więcej ZZT E 9.2006
2006-10-29 - PL 05 ZT E 1 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Wodomierze działające na zasadach mechanicznych, przeznaczone do wody zimnej, JS 1,0 51 i JS 1,0 51.17

ZZT E 8.2006

Więcej ZZT E 8.2006
2006-10-29 - PL 05 ZT E 2 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Wodomierze działające na zasadach mechanicznych, przeznaczone do wody zimnej, JS 1,0 53 i JS 1,0 53.17

ZZT E 7.2006

Więcej ZZT E 7.2006
2006-10-27 - PL 06 ZT E 12 APATOR METRIX S.A. Gazomierze miechowe, UG

ZZT E 6.2006

Więcej ZZT E 6.2006
2006-10-25 - PL 04 ZT E 3 COMMON S.A. Gazomierze turbinowe, CGT-02

ZZT E 5.2006

Więcej ZZT E 5.2006
2006-06-09 - PL 04 ZT E 7 METRIX S.A. Gazomierze miechowe, MG1,6, MG2,5 i MG4

ZZT E 4.2006

Więcej ZZT E 4.2006
2006-04-06 - PL 04 ZT E 7 APATOR METRIX S.A. Gazomierze miechowe, MG1,6, MG2,5 i MG4

ZZT E 3.2006

Więcej ZZT E 3.2006
2006-04-06 - PL 04 ZT E 5 APATOR METRIX S.A. Gazomierze miechowe: 1G1,6N, 1G1,6L, 1G2,5N, 1G2,5L, 4G2,5, 4G2,5L, 2G16N, 2G16L, 2G25N, 2G25L, 2G40N, 2G40L, 2G65N i 2G65L

ZZT E 2.2006

Więcej ZZT E 2.2006
2006-03-22 - PL 05 ZT E 3 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, 4A8..., 6A8... i 8A8

ZZT E 11.2006

Więcej ZZT E 11.2006
2006-10-29 - PL 05 ZT E 6 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Wodomierze działające na zasadach mechanicznych, przeznaczone do wody ciepłej, JS 1,0 54 i JS 1,0 54.18

ZZT E 10.2006

Więcej ZZT E 10.2006
2006-10-29 - PL 05 ZT E 7 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Wodomierze działające na zasadach mechanicznych, przeznaczone do wody ciepłej, JS 1,0 56 i JS 1,0 56.18

ZZT E 1.2006

Więcej ZZT E 1.2006
2006-03-22 - PL 05 ZT E 4 Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" S.A. Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, 4C8..., 6C8... i 8C8

ZZT 99/2006

Więcej ZZT 99/2006
2006-10-25 - PL T 04 123 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-MULTI-T-..., z liczydłami elektronicznymi i 29 odmian

ZZT 98/2006

Więcej ZZT 98/2006
2006-10-25 - PL T 04 122 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-SOLO-T-..., z liczydłami elektronicznymi i 5 odmian

ZZT 97/2006

Więcej ZZT 97/2006
2006-10-25 - PL T 04 121 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-SOLO-T-S-..., z liczydłami elektronicznymi i 4 odmiany

ZZT 97/2004

Więcej ZZT 97/2004
2004-12-30 - RP T 03 32 AUREX LPG" Spółka z o.o. Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan, przewoźne, IPG-A-001

ZZT 96/2006

Więcej ZZT 96/2006
2006-10-25 - PL T 04 120 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-DUO-T-S-..., z liczydłami elektronicznymi i 6 odmian

ZZT 96/2004

Więcej ZZT 96/2004
2004-12-17 - PL T 04 93 JM-TRONIC" Sp. z o.o. Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, EVO-3

ZZT 95/2006

Więcej ZZT 95/2006
2006-10-25 - PL T 04 119 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-DUO-T-..., z liczydłami elektronicznymi i 3 odmiany

ZZT 95/2004

Więcej ZZT 95/2004
2004-12-14 - RP T 03 118 EasyMeter GmbH, Harburger Schloßstraße 24, D-21079 Hamburg-Harburg, Niemcy Liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, DDS71, Q1MR i Q1MC

ZZT 94/2006

Więcej ZZT 94/2006
2006-10-25 - PL T 04 118 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-MULTI-T-S-..., z liczydłami elektronicznymi i 35 odmian

ZZT 94/2004

Więcej ZZT 94/2004
2004-11-25 - PL T 04 37 MYŚLIWIEC ZAP-PETRO Sp. z o.o. Urządzenia wtórne liczników do cieczy innych niż woda o nazwie handlowej "EHC-02

ZZT 93/2006

Więcej ZZT 93/2006
2006-10-25 - PL T 04 112 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-DUO..., z liczydłami elektronicznymi i 3 odmiany

ZZT 93/2004

Więcej ZZT 93/2004
2004-11-24 - RP T 03 140 MYŚLIWIEC ZAP-PETRO Sp. z o.o. Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda (cieczy do spryskiwaczy szyb samochodowych), PETRO-SOLO-C 1.1 i PETRO-SOLO-C 1.2

ZZT 92/2006

Więcej ZZT 92/2006
2006-10-25 - PL T 04 111 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-SOLO..., z liczydłami elektronicznymi i 5 odmian

ZZT 92/2004

Więcej ZZT 92/2004
2004-11-09 - nie nadano Gilbarco GmbH & Co. KG, Ferdinand-Henze Strasse 9, 33154 Salzkotten, Niemcy Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłami elektronicznymi Sandpiper lub Sandpiper PR, SK 700... + S i 186 odmian

ZZT 91/2006

Więcej ZZT 91/2006
2006-10-25 - PL T 04 110 MM Petro Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, PETRO-DUO-S..., z liczydłami elektronicznymi i 6 odmian

ZZT 91/2004

Więcej ZZT 91/2004
2004-11-09 - nie nadano Gilbarco GmbH & Co. KG, Ferdinand-Henze Strasse 9, 33154 Salzkotten, Niemcy Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłami elektronicznymi Sandpiper lub Sandpiper PR, SK 700 i 240 odmian

ZZT 90/2006

Więcej ZZT 90/2006
2006-10-25 - nie nadano ZAP-PETRO Sp. z o.o. Odmierzacz paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym EHL-14, PETRO-MULTI-ST-4/8.8

ZZT 90/2004

Więcej ZZT 90/2004
2004-10-19 2008-12-31 RP T 03 40 Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg, Dania Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, o nazwie handlowej Kamstrup 162, znakach 686-162-... i 686-182-...

ZZT 9/2021

Więcej ZZT 9/2021
2021-03-15 - - PERN S.A. (d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 1000 m3, posadowione na stałe
do góry