Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3659
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

L 3/2020

Więcej L 3/2020
2020-07-15 - Anton Paar GmbH gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy typ DMA 4100 M

L 2/2020

Więcej L 2/2020
2020-07-15 - Anton Paar GmbH gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy typ DMA 4500 M

ZZT 7/2020

Więcej ZZT 7/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZZT 6/2020

Więcej ZZT 6/2020
2020-03-26 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20000 m3, posadowione na stałe

ZZT 8/2020

Więcej ZZT 8/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50000 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2020

Więcej ZT 29/2020
2020-07-02 2030-07-02 PL T 20 29 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9400 m3, posadowione na stałe

ZT 28/2020

Więcej ZT 28/2020
2020-07-01 2030-07-01 PL T 20 28 Wiktor Saczuk - Browary Rzemieślinicze Wiktor Saczuk zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 1100 dm3, posadowione na stałe

ZT 30/2020

Więcej ZT 30/2020
2020-07-02 2030-07-02 PL T 20 30 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 250 m3, posadowione na stałe

ZT 26/2020

Więcej ZT 26/2020
2020-06-16 2030-06-16 PL T 20 26 Krzysztof Pawłów zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 300 dm3, posadowione na stałe

ZT 27/2020

Więcej ZT 27/2020
2020-06-16 2030-06-16 PL T 20 27 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 19,2 m3, posadowione na stałe

ZT 23/2020

Więcej ZT 23/2020
2020-05-25 2030-05-25 PL T 20 23 ZURAD sp. z o.o. przyrzady do pomiaru prędkości w kontroli ruchu drogowego - przyrządy radarowe o oznaczeniu fabrycznym Fotorapid CF

ZT 24/2020

Więcej ZT 24/2020
2020-06-04 2030-06-04 PL T 20 24 BIZNESPROJEKT TOMASZ RZYCHOŃ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 500 dm3 do 2500 dm3, posadowione na stałe

ZT 25/2020

Więcej ZT 25/2020
2020-06-05 2030-06-05 PL T 20 25 BIZNESPROJEKT TOMASZ RZYCHOŃ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 200 dm3 do 1500 dm3, posadowione na stałe

ZT 22/2020

Więcej ZT 22/2020
2020-05-19 2030-05-19 PL T 20 22 TAURON Wytwarzanie S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 2000 m3, posadowione na stałe

ZT 21/2020

Więcej ZT 21/2020
2020-05-15 2030-05-15 PL T 20 21 Marek Kaczorowski PIWOMAR - BROWAR KOREB zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 2200 dm3, posadowione na stałe

ZT 20/2020

Więcej ZT 20/2020
2020-05-12 2030-05-12 PL T 20 20 ZASADA Fabryka Maszyn sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1300 dm3, posadowione na stałe

ZT 19/2020

Więcej ZT 19/2020
2020-05-04 2030-05-04 PL T 20 19 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5,28 m3, posadowione na stałe

ZT 18/2020

Więcej ZT 18/2020
2020-05-04 2030-05-04 PL T 20 18 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5,28 m3, posadowione na stałe

ZT 17/2020

Więcej ZT 17/2020
2020-04-30 2030-04-30 PL T 20 17 Agnieszka Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LABWAG Agnieska Brzozowska wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

ZT 15/2020

Więcej ZT 15/2020
2020-04-22 2030-04-22 PL T 20 15 "AUTOMACIC SYSTEMS ENGINEERING" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe

ZT 16/2020

Więcej ZT 16/2020
2020-04-22 2030-04-22 PL T 20 16 PACOVSKE STROJIRNY, A.S. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14 m3, posadowione na stałe

ZT 14/2020

Więcej ZT 14/2020
2020-03-09 2030-03-09 PL T 20 14 MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1250 m3, posadowione na stałe

ZZT 5/2020

Więcej ZZT 5/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 4/2020

Więcej ZZT 4/2020
2020-03-11 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5000 m3, posadowione na stałe

ZT 13/2020

Więcej ZT 13/2020
2020-02-21 2030-02-21 PL T 20 13 "KOLWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 14,5 m3, posadowione na stałe

ZZT 3/2020

Więcej ZZT 3/2020
2020-02-19 - PERN S.A.(d. OLPP sp. z o.o.) zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZT 12/2020

Więcej ZT 12/2020
2020-02-19 2030-02-19 PL T 20 12 Podlaskie Gorzelnie "SURWIN" sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 16,38 m3, posadowione na stałe

ZT 10/2020

Więcej ZT 10/2020
2020-02-14 2030-02-14 PL T 20 10 BWPPROJEKT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 320 dm3, posadowione na stałe

ZT 11/2020

Więcej ZT 11/2020
2020-02-14 2030-02-14 PL T 20 11 Tomasz Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Jabłoński Browar Stary Kraków zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1500 dm3, posadowione na stałe

ZT 9/2020

Więcej ZT 9/2020
2020-02-12 2030-02-12 PL T 20 9 BRENAL sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 132 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry