Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub bc@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3681
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 46/2020

Więcej ZT 46/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 46 "BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3, posadowione na stałe

ZT 47/2020

Więcej ZT 47/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 47 GRUPA LOTOS S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3200 m3, posadowione na stałe

ZT 45/2020

Więcej ZT 45/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 45 GRUPA LOTOS S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3, posadowione na stałe

ZT 44/2020

Więcej ZT 44/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 44 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe

ZT 43/2020

Więcej ZT 43/2020
2020-08-13 2030-08-13 PL T 20 43 Tomasz Pytel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Pytel HOLTEC zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 11/2020

Więcej ZZT 11/2020
2020-08-10 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 m3, posadowione na stałe

ZT 42/2020

Więcej ZT 42/2020
2020-08-10 2030-08-10 PL T 20 42 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 000 m3, posadowione na stałe

ZT 38/2020

Więcej ZT 38/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 38 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 45 000 m3, posadowione na stałe

ZT 39/2020

Więcej ZT 39/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 39 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, posadowione na stałe

ZZT 10/2020

Więcej ZZT 10/2020
2020-07-31 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3, posadowione na stałe

ZT 41/2020

Więcej ZT 41/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 41 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, posadowione na stałe

ZT 40/2020

Więcej ZT 40/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 40 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 m3, posadowione na stałe

ZT 36/2020

Więcej ZT 36/2020
2020-07-20 2030-07-20 PL T 20 37 Jakub Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nomin. 6 m3 i 8 m3, posadowione na stałe

ZT 36/2020

Więcej ZT 36/2020
2020-07-17 2030-07-17 PL T 20 36 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3, posadowione na stałe

ZT 35/2020

Więcej ZT 35/2020
2020-07-17 2030-07-17 PL T 20 35 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowo-Handlowe SONOPAN Sp. z o.o. miernik poziomu dźwięku o znaku fabrycznym DSA-100

BC-WDR.42.54.2020.TL.1350.1 - przedłużenie

Więcej BC-WDR.42.54.2020.TL.1350.1 - przedłużenie
2020-07-16 - PETROBIT sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 10500 dm3 do 17 000 dm3 ..., zainstalowanych na stałe na pojazdach drogowych

ZT 33/2020

Więcej ZT 33/2020
2020-07-13 2030-07-13 PL T 20 33 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZT 34/2020

Więcej ZT 34/2020
2020-07-14 2030-07-14 PL T 20 34 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE NIWA JAN SPÓŁKA KOMANDYTOWA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 m3, posadowione na stałe

ZT 32/2020

Więcej ZT 32/2020
2020-07-13 2030-07-13 PL T 20 32 Hubert Kołodziejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MÓJ DOM Hubert Kołodziejczyk zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1000 m3, posadowione na stałe

ZT 31/2020

Więcej ZT 31/2020
2020-07-13 2030-07-13 PL T 20 31 Bogusław Domański prowadzący działalnośc gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe "Krautex" Bogusław Domański zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 9/2020

Więcej ZZT 9/2020
2020-07-13 - GRUPA LOTOS S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 m3, posadowione na stałe

L 1/2020

Więcej L 1/2020
2020-07-15 - Anton Paar GmbH gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy typ DMA 5000 M

L 3/2020

Więcej L 3/2020
2020-07-15 - Anton Paar GmbH gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy typ DMA 4100 M

L 2/2020

Więcej L 2/2020
2020-07-15 - Anton Paar GmbH gęstościomierze oscylacyjne do pomiaru gęstości cieczy typ DMA 4500 M

ZZT 7/2020

Więcej ZZT 7/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 32000 m3, posadowione na stałe

ZZT 6/2020

Więcej ZZT 6/2020
2020-03-26 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20000 m3, posadowione na stałe

ZZT 8/2020

Więcej ZZT 8/2020
2020-07-02 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 50000 m3, posadowione na stałe

ZT 29/2020

Więcej ZT 29/2020
2020-07-02 2030-07-02 PL T 20 29 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9400 m3, posadowione na stałe

ZT 28/2020

Więcej ZT 28/2020
2020-07-01 2030-07-01 PL T 20 28 Wiktor Saczuk - Browary Rzemieślinicze Wiktor Saczuk zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalne 1100 dm3, posadowione na stałe

ZT 30/2020

Więcej ZT 30/2020
2020-07-02 2030-07-02 PL T 20 30 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 250 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry