Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3668
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 40/2003

Więcej ZT 40/2003
2003-02-24 2003-04-30 nie nadano INSTRON Ltd., Coronation Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3SY, Wielka Brytania, "ELEKTROMECHANIKA" s.c. Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Laboratoryjnego, Tadeusz Augustyniak, Bolesław Płoszyński, ul. Wodna 21, 90-024 Łódź Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych, 1111, zmodernizowana

ZT 371/97 - 39/2003

Więcej ZT 371/97 - 39/2003
2003-02-19 2003-12-31 RP T 97 146 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EMSON-MAT Tomasz Ziętek Wzorcowe źródła przyspieszenia drgań mechanicznych, K-10

ZT 870/99 - 37/2003

Więcej ZT 870/99 - 37/2003
2003-02-17 2003-12-31 RP T 99 242 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, skrzydełkowe, wielostrumieniowe, suche: WS 1,5 17, WS 2,5 17, WS 3,5 17, WS 6,0 17, WS 10 17, WS 15 17

ZT 1009/98 - 36/2003

Więcej ZT 1009/98 - 36/2003
2003-02-17 2003-12-31 RP T 98 341 METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Liczniki do wody (wodomierze), skrzydełkowe, wielostrumieniowe, suche, do wody zimnej: WS 1,5 01, WS 1,5 02, WS 2,5 01, WS 2,5 02, WS 3,5 01, WS 3,5 02, WS 6,0 01, WS 6,0 02

ZT 38/2003

Więcej ZT 38/2003
2003-02-17 2008-03-30 RP T 03 17 Zakład Naprawy Wag Odmierzaczy i Zbiorników Paliwowych Ryszard Kogut, 49-314 Pisarzowice 45 d Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3, dźwigniowo-elektroniczne (hybrydowe) pomostowe, RK...

ZT 30/2003

Więcej ZT 30/2003
2003-02-11 2003-12-31 nie nadano Alfons Haar Maschinenbau GmbH Co., Fangdieckstrasse 67, D-2000 Hamburg 53, Niemcy Instalacja pomiarowa do paliw ciekłych

ZT 437/2002 - 31/2003

Więcej ZT 437/2002 - 31/2003
2003-02-11 2006-12-31 RP T 02 99 Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o. Kolby metalowe II rzędu o pojemności nominalnej 4000 dm3

ZT 29/2003

Więcej ZT 29/2003
2003-02-11 2003-12-31 nie nadano Göhler Tankfarhrzeuge, Siemens Str. 5, 63768 Hösbach, Niemcy Instalacja pomiarowa do paliw ciekłych

ZT 1087/99 - 33/2003

Więcej ZT 1087/99 - 33/2003
2003-02-11 2007-01-31 RP T 99 314 Zakład Energetyczny Płock - Centrum Informatyczne ZEP - INFO Sp. z o.o. Multimetry, RENAP2, REMOC2, o nazwie handlowej "mierniki rejestratory parametrów sieci elektrycznej

ZT 25/2003

Więcej ZT 25/2003
2003-02-11 2003-12-31 nie nadano EMGAZ sp. z o.o. Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników i instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda – odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, SL1

ZT 32/2003

Więcej ZT 32/2003
2003-02-11 2006-01-31 RP T 03 6 Merlin Gerin, Schneider Electric Industries SAS, 89, boulevard Franklin Roosevelt F-92500 Rueil Malmaison, Francja Multimetry cyfrowe, PM500 o nazwie handlowej "mierniki parametrów elektrycznych

ZT 26/2003

Więcej ZT 26/2003
2003-02-11 2007-12-31 nie nadano TOKHEIM UK. Ltd., West Pitkero Industrial Estate, Dundee, DD5 3 RT, Wielka Brytania lub TOKHEIM, Koppens Automatic Fabrieken BV, Industrieweg 5, 5531 AD Bladel, Holandia Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan: Quantium 500 T LPG 1-1, Quantium 500 T LPG 1-2, Quantium 400 T LPG 1-1, Quantium 400 T LPG 1-2, Quantium 300 T LPG 1-1, Quantium 300 T LPG 1-2, Quantium 200 T LPG 1-1 i Quantium 200 T LPG 1-2

ZT 27/2003

Więcej ZT 27/2003
2003-02-11 2003-06-30 nie nadano PHU "ANWIM" Sp. z o.o. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych

ZT 34/2003

Więcej ZT 34/2003
2003-02-11 2008-12-31 RP T 03 5 Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych "LUMEL" Spółka Akcyjna Mierniki napięcia przemiennego, EP29 o nazwie handlowej "mierniki elektromagnetyczne z przełącznikiem

ZT 294/2000 - 24/2003

Więcej ZT 294/2000 - 24/2003
2003-02-11 2004-12-31 nie nadano Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co., D-22547 Hamburg, Fangdieckstraße 67, Niemcy Liczniki do cieczy innych niż woda: MKA 800, MKA 2290, MKA 3350

ZT 35/2003

Więcej ZT 35/2003
2003-02-11 2008-12-31 nie nadano Interacoustics A/S, Drejervanget 8, DK-5610 Assens, Dania Audiometry tonu prostego wchodzące w skład zestawu Audio Traveller, AA 220

ZT 28/2003

Więcej ZT 28/2003
2003-02-11 2003-12-31 nie nadano PETRIM" S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych

ZT 20/2003

Więcej ZT 20/2003
2003-02-05 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover, Meineckestrasse, D-30880 Laatzen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z poziomą osią wirnika, typoszeregu COSMOS WPD, WPD 50

ZT 21/2003

Więcej ZT 21/2003
2003-02-05 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover, Meineckestrasse, D-30880 Laatzen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WSD: WSD 50, WSD 65, WSD 80, WSD 100, WSD 150

ZT 18/2003

Więcej ZT 18/2003
2003-02-05 2007-12-31 nie nadano DRESSER WAYNE AB, Limhamnsvagen 109, 200-61 Malmo, Szwecja lub DRESSER WAYNE DI UK Limited, Butlerfield Industrial Estate, Bonnyrigg, Midlothian EH19 3JQ, Wielka Brytania lub WAYNE GERMANY DRESSER EUROPE GmbH, Grimsehlstrasse 44, D-37557 Einbeck, Niemcy Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, W2-LPG 1/1 i W2-LPG 2/1

ZT 22/2003

Więcej ZT 22/2003
2003-02-05 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover, Meineckestrasse, D-30880 Laatzen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WSD: WSD 50, WSD 65, WSD 80, WSD 100, WSD 150

ZT 19/2003

Więcej ZT 19/2003
2003-02-05 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover, Meineckestrasse, D-30880 Laatzen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z poziomą osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WPD, WPD 50

ZT 608/2000 - 17/2003

Więcej ZT 608/2000 - 17/2003
2003-02-04 2003-12-31 RP T 00 160 TOROLA electronic, s.r.o., ul. Miru 1319, 738 01 Frýdek-Mistek, Czechy Taksometry elektroniczne, MPT-3CL, wersja PL

ZT 15/2003

Więcej ZT 15/2003
2003-01-30 2003-12-31 nie nadano Geratherm Medical AG, Fahrenheitstraße 1, 98716 Geschewenda, Niemcy Termometry szklane lekarskie, model GERATHERM

ZT 912/2002 - 13/2003

Więcej ZT 912/2002 - 13/2003
2003-01-30 2003-12-31 nie nadano Bartec Schwarte Sp. z o.o. Instalacje pomiarowe do odbioru mleka, stacjonarna,V60

ZT 35/2002 - 12/2003

Więcej ZT 35/2002 - 12/2003
2003-01-30 2006-12-31 nie nadano Endress+Hauser Flowtec A.G., Kaegenstrasse 7, CH-4153 Reinach, Szwajcaria Liczniki do wody zimnej (wodomierze), elektromagnetyczne, Promag 50

ZT 743/2002 - 14/2003

Więcej ZT 743/2002 - 14/2003
2003-01-30 2012-12-31 nie nadano MBS Sulzbach Messwandler GmbH, Eisbachstrasse 51, D-74429 Sulzbach-Laufen, Niemcy Przekładniki prądowe: EASK 21.3, EASK 31.3, EASK 31.4, EASK 31.5, EASK 31.6, EASK 41.4, EASK 41.6, EASK 51.4, EASK 541.4, EASK 51.6, EASK 61.4, EASK 61.6, EASK 63.6, EASK 81.4, EASK 105.6, EASK 123.3

ZT 16/2003

Więcej ZT 16/2003
2003-01-30 2003-12-31 nie nadano VEGA TECHNOLOGIES INC. VIGOR ELECTRONICS MANUFACTORY Yang Wu District, Da Lang Town, Dong Guan City, Chiny oznaczone znakiem UEBE GmbH, D-97877 Wertheim, Niemcy Termometry elektroniczne lekarskie, o nazwie handlowej Domotherm® Signal, model 0806

ZT 130/96 - 8/2003

Więcej ZT 130/96 - 8/2003
2003-01-24 2003-12-31 RP T 96 87 CB ELECTRONICS INŻ. BOGUSŁAW CIEŚLAK Taksometry elektroniczne CEZAR, FISKALNE

ZT 11/2003

Więcej ZT 11/2003
2003-01-24 2003-12-31 RP T 03 2 Thermo Spectronic, 820 Linden Avenue, Rochester, NY 14625, USA Spektrofotometry, Genesys 6

Wybierz Strony

do góry