Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3668
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 759/2002 - 74/2003

Więcej ZT 759/2002 - 74/2003
2003-02-27 2004-12-31 nie nadano TYMBARK SPÓŁKA AKCYJNA, 34-650 Tymbark 156 Zbiorniki pomiarowe o pojemności nominalnej 15 m3, naziemne

ZT 151/93 - 64/2003

Więcej ZT 151/93 - 64/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T Dtł 4-12 ZAP-PETRO Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłem mechanicznym, HOC-12

ZT 133/93 - 67/2003

Więcej ZT 133/93 - 67/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T Dtł 4-10 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym, HOC-11

ZT 62/2003

Więcej ZT 62/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano LDS" S.A. Samochodowa cysterna pomiarowa do przewozu piwa, NCH-33

ZT 110/92 - 63/2003

Więcej ZT 110/92 - 63/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T Dtł 4-9 ZAP-PETRO Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, HOC-10

ZT 413/96- 71/2003

Więcej ZT 413/96- 71/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 96 102 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym HOC-E...

ZT 60/2003

Więcej ZT 60/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych

ZT 57/2003

Więcej ZT 57/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano Wenzhou Bokang Instruments Co. Ltd. Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi: BK 1001 ÷ BK 1007, BK 1001-3001, BK 2001 ÷ BK 2008 i BK 2001-3001

ZT 59/2003

Więcej ZT 59/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników do wody (wodomierzy), W-UK 67

ZT 400/94 - 70/2003

Więcej ZT 400/94 - 70/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 94 220 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym HOC-E8.1(HOC-13) o nazwie handlowej odmierzacze paliw ciekłych

ZT 251/94 - 69/2003

Więcej ZT 251/94 - 69/2003
2003-02-27 2007-12-31 nie nadano Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym, HOC-13 o nazwie handlowej odmierzacze paliw ciekłych

ZT 1094/2001 - 73/2003

Więcej ZT 1094/2001 - 73/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 01 214 Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, Dania, Techem AG, Saonestr. 1, 6000 Frankfurt a.M. 71, Niemcy Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, classic S oznaczone znakiem firmowym "techem

ZT 484/94 - 65/2003

Więcej ZT 484/94 - 65/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 94 255 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem mechanicznym HOC4-M5.1 (HOC-04) i HOC10-M5.1 (HOC-10) o nazwie handlowej odmierzacze paliw ciekłych

ZT 173/2000 - 72/2003

Więcej ZT 173/2000 - 72/2003
2003-02-27 2005-12-31 nie nadano Shanghai Hua Chen Medical Instruments Co., Ltd. 20 Zhengdan East Road, Shanghai 200433, Chiny oznaczone znakiem firmy FARON, Rugenbergener Weg 17, 22457 Hamburg, Niemcy Termometry szklane lekarskie zwykłe model CRW 23A

ZT 61/2003

Więcej ZT 61/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano SANTECH Sp. z o.o. Stanowisko kontrolne do sprawdzania przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody, DELFIN–NORMAL–V/Z S.A.

ZT 55/2003

Więcej ZT 55/2003
2003-02-27 2003-06-30 nie nadano Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów Stanowisko kontrolne do sprawdzania przeliczników wskazujących z parami czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, TEC-LEG-3SP, o numerze fabrycznym 1/2002

ZT 997/98 - 49/2003

Więcej ZT 997/98 - 49/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 43/2003

Więcej ZT 43/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Zakład Usług Mechanicznych, Elżbieta Koza, REM-SAM, ul. Wyspiańskiego 3, 34-601 Limanowa Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników i instalacji pomiarowych do cieczy innych niż woda – odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, REM-SAM-SK

ZT 121/99 - 53/2003

Więcej ZT 121/99 - 53/2003
2003-02-26 2005-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze) do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WSD: WSD 50, WSD 65, WSD 80, WSD 100, WSD 150

ZT 41/2003

Więcej ZT 41/2003
2003-02-26 2003-05-31 nie nadano GALDABINI, Via Giovanni XXIII, 183, 21010 Cardano Al. Campo (VA), Włochy Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych, CTM/5

ZT 636/96 - 47/2003

Więcej ZT 636/96 - 47/2003
2003-02-26 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze) do wody gorącej, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 500/99 - 46/2003

Więcej ZT 500/99 - 46/2003
2003-02-26 2005-12-31 RP T 99 150 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, suche, z poziomą osią wirnika, z wyjmowaną wstawką pomiarową z nadajnikiem impulsów: MWN40-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN50-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN65-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN80-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN100-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN125-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN150-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN200-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN250-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP, MWN300-NK, -NKP, -NO, -NOP, -NKO, -NKOP,

ZT 499/99 - 45/2003

Więcej ZT 499/99 - 45/2003
2003-02-26 2005-12-31 RP T 99 149 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, suche, z poziomą osią wirnika, z wyjmowaną wstawką pomiarową: MWN40, MWN50, MWN65, MWN80, MWN100, MWN125, MWN150, MWN200, MWN250, MWN300

ZT 998/98 - 50/2003

Więcej ZT 998/98 - 50/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z poziomą osią wirnika, typoszeregu COSMOS WP: WP 50, WP 65, WP 80, WP 100, WP 125, WP 150, WP 200, WP 250, WP 300, WP 400, WP 500

ZT 999/98 - 51/2003

Więcej ZT 999/98 - 51/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z poziomą osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WP: WP 50, WP 65, WP 80, WP 100, WP 125, WP 150, WP 200, WP 250, WP 300, WP 400, WP 500

ZT 847/99 - 44/2003

Więcej ZT 847/99 - 44/2003
2003-02-26 2005-12-31 RP T 99 247 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, śrubowe, suche, z poziomą osią wirnika, z wyjmowaną wstawką pomiarową: MWN130-40-NC, MWN130-50-NC, MWN130-65-NC, MWN130-80-NC, MWN130-100-NC, MWN130-125-NC, MWN130-150-NC, MWN130-200-NC, MWN130-250-NC, MWN130-300-NC

ZT 1150/97 - 48/2003

Więcej ZT 1150/97 - 48/2003
2003-02-26 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 996/98 - 54/2003

Więcej ZT 996/98 - 54/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WS: WS 50, WS 65, WS 80, WS 100, WS 150

ZT 42/2003

Więcej ZT 42/2003
2003-02-26 2003-12-31 nie nadano OMRON Matsusaka Co. Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi, OMRON RX-I(HEM-632-E)

ZT 120/99 - 52/2003

Więcej ZT 120/99 - 52/2003
2003-02-26 2005-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover Liczniki do wody (wodomierze) do wody zimnej, śrubowe, z pionową osią wirnika, z kontaktronowym lub optoelektronicznym nadajnikiem impulsów, typoszeregu COSMOS WSD: WSD 50, WSD 65, WSD 80, WSD 100, WSD 150

Wybierz Strony

do góry