Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3659
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 97/2003

Więcej ZT 97/2003
2003-02-28 2007-12-31 RP T 03 22 Engelmann Sensor GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 24-28, D-69168 Wiesloch, Niemcy Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, CST-5... ze znakiem firmowym "HYDROMETER

ZT 1086/96 - 84/2003

Więcej ZT 1086/96 - 84/2003
2003-02-28 2006-03-31 RP T 96 293 Allmess GmbH Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, CG 101

ZT 160/2002 - 77/2003

Więcej ZT 160/2002 - 77/2003
2003-02-28 2007-12-31 RP T 02 33 APATOR Spółka Akcyjna Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, LEW 1... i LEW 3...

ZT 321/2001 - 80/2003

Więcej ZT 321/2001 - 80/2003
2003-02-28 2006-12-31 RP T 01 61 Siemens Metering Ltd., Feldstrasse 1, CH-6301 Zug, Szwajcaria albo Landis + Gyr AG Feldstrasse 1, CH-6301 Zug, Szwajcaria Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego: ZMD4##CT..., ZMD410AT..., ZFD410AT..., ZMD310AT..., ZMD310CT i oznaczeniu Landis & Gyr Dialog

ZT 268/2001 - 100/2003

Więcej ZT 268/2001 - 100/2003
2003-02-28 2008-04-30 RP T 01 46 Viterra Energy Services AG, Grugaplatz 4, 45131 Essen, Niemcy Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody: sensonic II calculator T1, sensonic II calculator T2.5, sensonic II calculator T10, sensonic II calculator T25, sensonic II calculator T100, sensonic II calculator T250, sensonic II calculator T1000 i sensonic II calculator T2500

ZT 79/2003

Więcej ZT 79/2003
2003-02-28 2008-12-31 RP T 03 10 SAGEM S.A., 6, avenue d'lena, 75783 Paris Cedex 16, Francja Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, CX2000...

ZT 490/97 - 92/2003

Więcej ZT 490/97 - 92/2003
2003-02-28 2007-01-31 RP T 97 150 CHY Firemate Co. Ltd. No. 3 Sheng-Li 1 St Street, Hosin Tien Village Jen - Te Hsiang, Taiwan Hsien, Tajwan Multimetry cyfrowe: CHY 24C i CHY 29

ZT 83/2003

Więcej ZT 83/2003
2003-02-28 2007-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems AG Hannover, Meineckestrasse, D-30880 Laatzen, Niemcy Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, śrubowe, z pionową osią wirnika, typoszeregu COSMOS WSD, WSD 50

ZT 856/95 - 85/2003

Więcej ZT 856/95 - 85/2003
2003-02-28 2006-12-31 RP T 95 343 KFAP-WSK S.A. Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody TOPE 41

ZT 82/2003

Więcej ZT 82/2003
2003-02-28 2004-12-31 nie nadano Francusko – Polskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "POLSNIG" Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe o pojemności nominalnej 198,5 m3, naziemne

ZT 77/00 -91/2003

Więcej ZT 77/00 -91/2003
2003-02-28 2007-01-31 RP T 00 24 Brymen Technology Corporation, 5F, 756 Chung Jeng Road, Chung Ho City 235, Taipei, Tajwan, R.O.C. Multimetry cyfrowe: BM 511, BM 511X, BM 515, BM 515X, BM 811, BM 811X, BM 812, BM 812X, BM 815, BM 815X, BM 817, BM 817X, BM 859CF, BM 857, BM 805, BM 807, BM 806

ZT 465/97 - 94/2003

Więcej ZT 465/97 - 94/2003
2003-02-28 2007-01-31 RP T 97 151 Chung Instrument Electronics Industrial Co. Ltd., Nr 44, Tung Rong St, Shu Lin, Taipei, Tajwan Multimetry cyfrowe o nazwie handlowej "mierniki cęgowe": CIE 2606, CIE 2608, CIE 2605A, CIE 2605

ZT 81/2003

Więcej ZT 81/2003
2003-02-28 2003-04-30 nie nadano Alpha Technologies UK, Edison Road, Dorcan, Swindon, Wilts., SN3 5HN, Wielka Brytania Maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych, T 2000

ZT 78/2003

Więcej ZT 78/2003
2003-02-28 2008-12-31 RP T 03 9 SAGEM S.A., 6, avenue d'lena, 75783 Paris Cedex 16, Francja Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, CX1000...

ZT 857/95 - 86/2003

Więcej ZT 857/95 - 86/2003
2003-02-28 2006-12-31 RP T 95 344 KFAP-WSK S.A. Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, TOP 1068

ZT 71/00 - 95/2003

Więcej ZT 71/00 - 95/2003
2003-02-28 2007-01-31 RP T 00 17 Brymen Technology Corporation, 5F, 756 Chung Jeng Road, Chung Ho City 235, Taipei, Tajwan Multimetry cyfrowe: BM 201, BM 202

ZT 844/95 - 101/2003

Więcej ZT 844/95 - 101/2003
2003-02-28 2006-12-31 RP T 95 311 KFAP-WSK S.A. Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, LEC-4 i LEC-4D ze znakiem firmowym "KFAP S.A.

ZT 416/96 - 66/2003

Więcej ZT 416/96 - 66/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 96 103 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem mechanicznym HOC-M...

ZT 58/2003

Więcej ZT 58/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 03 23 EMGAZ sp. z o.o. Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, DRAGON 5

ZT 56/2003

Więcej ZT 56/2003
2003-02-27 2008-12-31 RP T 03 33 Systemy Pomiarowe "PAFAL" Sp. z o.o. Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, EC6 i EB6

ZT 230/94 - 68/2003

Więcej ZT 230/94 - 68/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 94 95 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym, HOC-E4 (HOC-14) i odmiana HOC-E4.2

ZT 759/2002 - 74/2003

Więcej ZT 759/2002 - 74/2003
2003-02-27 2004-12-31 nie nadano TYMBARK SPÓŁKA AKCYJNA, 34-650 Tymbark 156 Zbiorniki pomiarowe o pojemności nominalnej 15 m3, naziemne

ZT 151/93 - 64/2003

Więcej ZT 151/93 - 64/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T Dtł 4-12 ZAP-PETRO Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłem mechanicznym, HOC-12

ZT 133/93 - 67/2003

Więcej ZT 133/93 - 67/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T Dtł 4-10 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym, HOC-11

ZT 62/2003

Więcej ZT 62/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano LDS" S.A. Samochodowa cysterna pomiarowa do przewozu piwa, NCH-33

ZT 110/92 - 63/2003

Więcej ZT 110/92 - 63/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T Dtł 4-9 ZAP-PETRO Sp. z o.o. Odmierzacze paliw ciekłych, HOC-10

ZT 413/96- 71/2003

Więcej ZT 413/96- 71/2003
2003-02-27 2007-12-31 RP T 96 102 Zakłady Automatyki Przemysłowej ZAP S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym HOC-E...

ZT 60/2003

Więcej ZT 60/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano Inowrocławskie Kopalnie Soli "SOLINO" S.A. Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych

ZT 57/2003

Więcej ZT 57/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano Wenzhou Bokang Instruments Co. Ltd. Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi: BK 1001 ÷ BK 1007, BK 1001-3001, BK 2001 ÷ BK 2008 i BK 2001-3001

ZT 59/2003

Więcej ZT 59/2003
2003-02-27 2003-12-31 nie nadano METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników do wody (wodomierzy), W-UK 67

Wybierz Strony

do góry