Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3578
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 8/94 - 9/2003

Więcej ZT 8/94 - 9/2003
2003-01-24 2003-12-31 RP T 94 18 CB ELECTRONICS INŻ. BOGUSŁAW CIEŚLAK Elektroniczne taksometry TXPCF, FISKALNE

ZT 420/2001 - 10/2003

Więcej ZT 420/2001 - 10/2003
2003-01-24 2006-06-30 RP T 01 97 Zakład Mechaniki Precyzyjnej INCO VERITAS S.A. Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi: CMsS-EU, CMmD-EU i CMmN-EU, CM-EU I i CM-EU II oraz CM-EU I i CM-EU II oznaczone znakiem firmy F. BOSCH

ZT 668/2002 - 3/2003

Więcej ZT 668/2002 - 3/2003
2003-01-22 2004-12-31 RP T 02 150 EURO-FIS Sp. z o.o. przez Daisy Technology Sp. z o.o., ul. Tintiava 15, 1113 Sofia, Bułgaria Taksometry elektroniczne ELITE-TAXI

ZT 328/98 - 2/2003

Więcej ZT 328/98 - 2/2003
2003-01-22 2007-12-31 RP T 98 116 Spółdzielnia Pracy Usług Remontowo-Montażowych Pływakowe mierniki objętości mleka o pojemności nominalnej 20 l

ZT 5/2003

Więcej ZT 5/2003
2003-01-22 2008-12-31 RP T 03 12 PPHU "POLMIAR" S.C. T. Grabowski, R. i W. Zawadyl, ul. Gen. Zajączka 45a, 05-270 Marki Przymiary wstęgowe z obciążnikiem oznaczone symbolem Rpc, o górnych granicach zakresów pomiarowych do 30 m

ZT 7/2003

Więcej ZT 7/2003
2003-01-22 2003-12-31 nie nadano ENBRA, Spol. s.r.o., ul. Durdákowa 5, 613 00 Brno, Czechy, "JANEX" Spółka z o.o., ul. Franciszka Wężyka 26, 31-580 Kraków Stanowisko kontrolne do sprawdzania liczników do wody (wodomierzy), MR-S 1540

ZT 4/2003

Więcej ZT 4/2003
2003-01-22 2008-12-31 RP T 03 11 PPHU "POLMIAR" S.C. T. Grabowski, R. i W. Zawadyl, ul. Gen. Zajączka 45a, 05-270 Marki Przymiary wstęgowe ruletek oznaczone symbolem Ru, o górnych granicach zakresów pomiarowych do 50 m

ZT 1014/2002 - 1/2003

Więcej ZT 1014/2002 - 1/2003
2003-01-15 2003-06-30 nie nadano ZENNER POLSKA Sp. z o.o., Fabryka Wodomierzy, ul. Środkowa 2/4, 03-430 Warszawa Stanowisko kontrolne do sprawdzania przetworników przepływu do ciepłomierzy do wody, ZPPP-c.w.

Wybierz Strony

do góry