Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3668
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 323/2000 - 189/2003

Więcej ZT 323/2000 - 189/2003
2003-03-17 2004-12-31 RP T 00 84 Zakład Wytwórczy Przekaźników i Łączników Energetycznych "JM-TRONIK" Sp. z o.o. Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, L3F

ZT 560/98 - 181/2003

Więcej ZT 560/98 - 181/2003
2003-03-17 2008-12-31 RP T 98 179 Pro-Nova Sp z o.o. Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3 - elektroniczne pomostowe, WP 2813 W

ZT 1007/96 - 168/2003

Więcej ZT 1007/96 - 168/2003
2003-03-17 2007-12-31 RP T 96 337 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, jednostrumieniowe, suche, do wody gorącej: JS 130-3,5-NC

ZT 160/2003

Więcej ZT 160/2003
2003-03-17 2003-12-31 nie nadano Produkcja japońska, oznaczone znakiem firmy A&D Co., Ltd., SAITAMA, Japonia Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi: UA-702, UA-787, UA-767, UB-401, i UB-328

ZT 176/2000 - 190/2003

Więcej ZT 176/2000 - 190/2003
2003-03-17 2003-06-30 RP T 00 54 LEM HEME LIMITED 1 Penketh Place, West Pimbo, Skelmersdale Lancashire WN8 9QX, Wielka Brytania Multimetry cyfrowe: ANALYST 2050, ANALYST 2060 o nazwie handlowej "mierniki cęgowe

ZT 152/2003

Więcej ZT 152/2003
2003-03-17 2003-12-31 nie nadano DANONE Fabryka w Bieruniu Instalacje pomiarowe do przyjmowania mleka, stacjonarne, LO/D

ZT 153/2003

Więcej ZT 153/2003
2003-03-17 2003-12-31 nie nadano Hendricks Behalterfahrzeugbau GmbH, Niemcy Instalacja pomiarowa do paliw ciekłych

ZT 103/97 - 172/2003

Więcej ZT 103/97 - 172/2003
2003-03-17 2003-12-31 RP T 97 30 Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowo–Handlowe "ROJAN" Sp. z o.o. Zbiorniki pomiarowe o pojemnościach nominalnych: 25 m3, 50 m3 i 60 m3

ZT 1195/99 - 183/2003

Więcej ZT 1195/99 - 183/2003
2003-03-17 2004-12-31 RP T 99 345 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg, Dania Użytkowe liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, 68-5

ZT 159/2003

Więcej ZT 159/2003
2003-03-17 2003-12-31 nie nadano Produkcja chińska, oznaczone znakiem firmy Kodea, Chiny, Health & Life, Tajwan Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi, XJ-2001A model AP 01 i XJ-202A model AA 02 oraz HL-168B model AN 03

ZT 156/2003

Więcej ZT 156/2003
2003-03-17 2003-12-31 nie nadano Produkcja chińska, oznaczone znakiem firmy CITIZEN JAPAN CBM CORPORATION, Consumer Electronics Division, CBM Bldg. 5-68-10 Nakano, Nakano-ku, Tokio 164-0001, Japonia Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi, CH-308B

ZT 179/2003

Więcej ZT 179/2003
2003-03-17 2003-06-30 nie nadano Zakład Handlowo-Usługowy SPRAWNOŚĆ Waga nieautomatyczna klasy dokładności 3, dźwigniowo-elektroniczna (hybrydowa) samochodowa, WWŚ

ZT 186/2003

Więcej ZT 186/2003
2003-03-17 2013-12-31 nie nadano KPB Intra Instrument Transformers s.r.o., Ždánská 477, 68501 Bučovice, Czechy Przekładniki napięciowe, VPT 25

ZT 185/2003

Więcej ZT 185/2003
2003-03-17 2013-12-31 nie nadano KPB Intra Instrument Transformers s.r.o., Ždánská 477, 68501 Bučovice, Czechy Przekładniki napięciowe, VPT 38

ZT 147/2003

Więcej ZT 147/2003
2003-03-12 2007-12-31 RP T 03 32 AUREX LPG" Spółka z o.o. Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan, przewoźne, IPG-A-001

ZT 102/97 - 143/2003

Więcej ZT 102/97 - 143/2003
2003-03-12 2005-12-31 RP T 97 17 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DREWMAX" s.c. T. Sąsiadek, B. Migoń, ul. Strzelecka 5, 47-230 Kędzierzyn-Koźle Wagi automatyczne porcjujące elektroniczne WB/X-Y, gdzie litery X i Y oznaczają odpowiednio rodzaj podajnika i nominalną masę porcji wyrażoną w kilogramach

ZT 834/97 - 144/2003

Więcej ZT 834/97 - 144/2003
2003-03-12 2003-06-30 RP T 97 274 LEM Norma GmbH Multimetry cyfrowe HANDY ISO o nazwie handlowej "mierniki rezystancji izolacji

ZT 141/2003

Więcej ZT 141/2003
2003-03-12 2005-12-31 RP T 03 37 Podhalańska Fabryka Aparatury Pomiarowej "Limatherm" Sp. z o.o. Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, TOP-216...

ZT 835/97 - 145/2003

Więcej ZT 835/97 - 145/2003
2003-03-12 2003-06-30 RP T 97 275 LEM Norma GmbH Multimetry cyfrowe HANDY GEO o nazwie handlowej "mierniki rezystancji uziemienia

ZT 142/2003

Więcej ZT 142/2003
2003-03-12 2005-12-31 RP T 03 38 Podhalańska Fabryka Aparatury Pomiarowej "Limatherm" Sp. z o.o. Pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody, TOP-226...

ZT 140/2003

Więcej ZT 140/2003
2003-03-10 2003-12-31 nie nadano LDS" S.A. Samochodowa cysterna pomiarowa, APS-9

ZT 125/2003

Więcej ZT 125/2003
2003-03-07 2007-12-31 nie nadano Hydrometer GmbH, Industriestrasse 13, 91522 Ansbach, Niemcy Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, ultradźwiękowe, 087

ZT 404/97 - 132/2003

Więcej ZT 404/97 - 132/2003
2003-03-07 2005-12-31 RP T 97 160 AUTOMEX System" S.C., Sławomir Łukowicz, Adam Nalaskowski, Marek Rusinowicz, Piotr Wieczorek, Jacek Zielonka, ul. Jagiellońska 56, 83-110 Tczew Wagi nieautomatyczne elektroniczne pomostowe, TWP

ZT 981/98 - 138/2003

Więcej ZT 981/98 - 138/2003
2003-03-07 2003-12-31 RP T 98 308 AUTOMEX System" S.C., Sławomir Łukowicz, Adam Nalaskowski, Marek Rusinowicz, Piotr Wieczorek, Jacek Zielonka, ul. Jagiellońska 56, 83-110 Tczew Wagi automatyczne porcjujące elektroniczne, ASM5402

ZT 152/99 - 137/2003

Więcej ZT 152/99 - 137/2003
2003-03-07 2003-12-31 RP T 99 13 AUTOMEX System" S.C., Sławomir Łukowicz, Adam Nalaskowski, Marek Rusinowicz, Piotr Wieczorek, Jacek Zielonka, ul. Jagiellońska 56, 83-110 Tczew Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 3, elektroniczne pomostowe, ASM4102

ZT 787/97 - 139/2003

Więcej ZT 787/97 - 139/2003
2003-03-07 2005-12-31 RP T 97 263 AUTOMEX System" S.C., Sławomir Łukowicz, Adam Nalaskowski, Marek Rusinowicz, Piotr Wieczorek, Jacek Zielonka, ul. Jagiellońska 56, 83-110 Tczew Wagi nieautomatyczne elektroniczne pomostowe, ASM 5702

ZT 126/2003

Więcej ZT 126/2003
2003-03-07 2003-12-31 nie nadano Medicor Elektronika Rt., H-1097 Budapeszt, Illatos út 9, Węgry Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi, SE-7000

ZT 121/2003

Więcej ZT 121/2003
2003-03-07 2007-03-31 RP T 03 28 HT ITALIA S.r.I. Via Righi Mierniki oporu i napięcia, EquiTest 5070 o nazwie handlowej "mierniki połączeń wyrównawczych

ZT 151/99 - 134/2003

Więcej ZT 151/99 - 134/2003
2003-03-07 2003-12-31 RP T 99 48 AUTOMEX System" S.C., Sławomir Łukowicz, Adam Nalaskowski, Marek Rusinowicz, Piotr Wieczorek, Jacek Zielonka, ul. Jagiellońska 56, 83-110 Tczew Wagi automatyczne porcjujące elektroniczne, ASM4102/A

ZT 679/2001 - 128/2003

Więcej ZT 679/2001 - 128/2003
2003-03-07 2003-12-31 nie nadano Firma Handlowa "WITOSPOL" Wierzchosławice Stanowisko kontrolne do sprawdzania instalacji pomiarowych do paliw ciekłych
do góry