Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3668
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 221/97 - 251/2003

Więcej ZT 221/97 - 251/2003
2003-04-17 2006-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems GmbH Ludwigshafen, Industriestrasse 16, 67063 Ludwigshafen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze) skrzydełkowe, jednostrumieniowe, do wody zimnej, E-T

ZT 380/95 - 255/2003

Więcej ZT 380/95 - 255/2003
2003-04-17 nie nadano E. WEHRLE GmbH, Oberfalstraße 8, 78120 Furtwangen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze) skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suche do wody ciepłej ETW-1,5

ZT 249/2003

Więcej ZT 249/2003
2003-04-17 2005-04-30 RP T 03 25 Invensys Metering Systems GmbH Ludwigshafen, Industriestrasse 16, 67063 Ludwigshafen, Niemcy Ciepłomierze do wody, PolluCom E...

ZT 390/2000 - 253/2003

Więcej ZT 390/2000 - 253/2003
2003-04-17 2005-04-30 nie nadano JENOPTIK Laser, Optik Systeme GmbH, Göschwitzer Straße 25, D-07745 Jena, Niemcy Laserowe przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów, TRAFFIpatrol

ZT 103/96 - 256/2003

Więcej ZT 103/96 - 256/2003
2003-04-17 RP T 96 14 SINBUD Sp. z o.o. Liczniki do wody (wodomierze) skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suche do wody ciepłej, SINBUD

ZT 939/95 - 246/2003

Więcej ZT 939/95 - 246/2003
2003-04-17 2003-06-30 RP T 95 96 Aquametro AG, Ringstrasse 75, CH-4106 Therwil, Szwajcaria Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, CALEC MCP-300

ZT 411/97 - 250/2003

Więcej ZT 411/97 - 250/2003
2003-04-17 2006-12-31 nie nadano Invensys Metering Systems GmbH Ludwigshafen, Industriestrasse 16, 67063 Ludwigshafen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze) skrzydełkowe, jednostrumieniowe, do wody ciepłej, E-T

ZT 900/2002 - 248/2003

Więcej ZT 900/2002 - 248/2003
2003-04-17 2007-12-31 RP T 02 162 ZENNER POLSKA Sp. z o.o., Fabryka Wodomierzy, ul. Środkowa 2/4, 03-430 Warszawa Liczniki do wody (wodomierze), do wody ciepłej, skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suche, JS 1 CHEKKER

ZT 899/2002 - 247/2003

Więcej ZT 899/2002 - 247/2003
2003-04-17 2007-12-31 RP T 02 161 ZENNER POLSKA Sp. z o.o., Fabryka Wodomierzy, ul. Środkowa 2/4, 03-430 Warszawa Liczniki do wody (wodomierze), do wody zimnej, skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suche, JS 1 CHEKKER i JS 1,5 CHEKKER

ZT 379/95 - 254/2003

Więcej ZT 379/95 - 254/2003
2003-04-17 nie nadano E. WEHRLE GmbH, Oberfalstraße 8, 78120 Furtwangen, Niemcy Liczniki do wody (wodomierze) skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suche do wody zimnej, ETK-1,5

ZT 252/2003

Więcej ZT 252/2003
2003-04-17 2013-12-31 nie nadano Index Instruments Limited, Bury Road Industrial Estate, Ramsey, Huntingdon Cambridgeshire, PE26 1 NF, Anglia Refraktometry, PTR 46

ZT 196/2002 - 240/2003

Więcej ZT 196/2002 - 240/2003
2003-04-16 2006-12-31 nie nadano ADAST-SYSTEMS a.s., Mirovă 2, 679 04 Adamov, Czechy Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłami elektronicznymi ADP Beta Control lub Logitron HT/TE lub Logitron PUMAFIT, 899X.XXX-../TL i 10 odmian

ZT 242/2003

Więcej ZT 242/2003
2003-04-16 2007-12-31 nie nadano Gilbarco GmbH & Co. KG, Ferdinand-Henze Strasse 9, 33154 Salzkotten, Niemcy Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłami elektronicznymi Sandpiper lub Sandpiper PR, SK 700.....T i 143 odmian

ZT 569/2001 - 239/2003

Więcej ZT 569/2001 - 239/2003
2003-04-16 2005-12-31 nie nadano ADAST-SYSTEMS a.s., Mirovă 2, 679 04 Adamov, Czechy Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłami elektronicznymi ADP Beta Control lub HT/TE lub Logitron PUMAFIT, 899X.XXX-... i 10 odmian

ZT 825/2001 - 245/2003

Więcej ZT 825/2001 - 245/2003
2003-04-16 2006-12-31 RP T 01 161 ZAP-PETRO Sp. z o.o. Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda, odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, PRIMUS MM.004, PRIMUS MM.005, PRIMUS MM.006, PRIMUS MM.015 i PRIMUS MM.201

ZT 243/2003

Więcej ZT 243/2003
2003-04-16 2007-12-31 nie nadano Gilbarco GmbH & Co. KG, Ferdinand-Henze Strasse 9, 33154 Salzkotten, Niemcy Odmierzacze paliw ciekłych z liczydłami elektronicznymi Sandpiper lub Sandpiper PR, SK 700 i 143 odmian

ZT 1087/2002 - 244/2003

Więcej ZT 1087/2002 - 244/2003
2003-04-16 2007-12-31 nie nadano CWO DOMS A/S, Formervagen 28, DK-2600 Glostrup, Dania Urządzenia wtórne liczydeł elektronicznych liczników do cieczy innych niż woda o nazwie handlowej "Pulpit sterowniczy PSS 5000

ZT 361/99 - 237/2003

Więcej ZT 361/99 - 237/2003
2003-04-16 2003-12-31 nie nadano ADAST-SYSTEMS a.s., Mirovă 2, 679 04 Adamov, Czechy Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym ADP Beta Control lub Logitron PUMAFIT, 899.XXX/TL i 56 odmian

ZT 368/99 - 238/2003

Więcej ZT 368/99 - 238/2003
2003-04-16 2003-12-31 nie nadano ADAST-SYSTEMS a.s., Mirovă 2, 679 04 Adamov, Czechy Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych z liczydłem elektronicznym ADP Beta Control lub Logitron HT/TE lub Logitron PUMAFIT, 899.XXX i 52 odmiany

ZT 241/2003

Więcej ZT 241/2003
2003-04-16 2007-12-31 nie nadano Comet N. V., Koningin Astridlaan 132, 2800 Mechelen, Belgia Beczki stosowane jako naczynia pomiarowe o pojemnościach nominalnych 30 l i 50 l

ZT 222/2003

Więcej ZT 222/2003
2003-04-10 2007-12-31 nie nadano Hydrometer GmbH, Industriestrasse 13, 91522 Ansbach, Niemcy Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, ultradźwiękowe, 087

ZT 334/97 - 229/2003

Więcej ZT 334/97 - 229/2003
2003-04-10 2004-12-31 nie nadano JANSKY GmbH, Taubenstraße 33-43, D-48282 Emsdetten, Niemcy Instalacje pomiarowe do przyjmowania mleka o nazwie handlowej KOMET 30000

ZT 537/2001 - 223/2003

Więcej ZT 537/2001 - 223/2003
2003-04-10 2003-09-30 RP T 01 107 Landis+Gyr GmbH, Humboldtstraße 64, 90459 Nürnberg, Niemcy oznaczone znakiem firmowym "SIEMENS Ciepłomierze do wody, 2WR5...

ZT 218/2003

Więcej ZT 218/2003
2003-04-10 2003-12-31 nie nadano KATES - BULSCY i GRABIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Zbiornik pomiarowy o pojemności nominalnej 1 m3, naziemny

ZT 220/2003

Więcej ZT 220/2003
2003-04-10 2007-12-31 nie nadano LABKOL, inż. B. B. Leśniewscy, ul. Piaskowa 3A, 05-200 Wołomin Kolby szklane z jedną kreską o pojemnościach nominalnych 5 ml i 10 ml

ZT 163/97 - 228/2003

Więcej ZT 163/97 - 228/2003
2003-04-10 2004-12-31 nie nadano JANSKY GmbH, Taubenstraße 33-43, D-48282 Emsdetten, Niemcy Instalacje pomiarowe do przyjmowania mleka, o nazwie handlowej KOMET 24000

ZT 138/99 - 233/2003

Więcej ZT 138/99 - 233/2003
2003-04-10 2004-12-31 nie nadano ZPA KŘIŽIK a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov, Słowacja Liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego, ET42...

ZT 68/00 - 227/2003

Więcej ZT 68/00 - 227/2003
2003-04-10 2004-12-31 RP T 00 3 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody, skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suche: JS130-6-NC, JS130-6-G11-NC i JS130-10-NC

ZT 219/2003

Więcej ZT 219/2003
2003-04-10 2003-12-31 nie nadano METALCHEM PLASTICON S.A., Toruń przystosowane przez Zakład Montażu i Obsługi Urządzeń "TECHMAG", Stanisław Jóźwiak, Zdzisława Jóźwiak, ul. Nowodworska 25/69, 85-120 Bydgoszcz Zbiorniki pomiarowe o pojemności nominalnej 50 m3, naziemne

ZT 1102/98 - 226/2003

Więcej ZT 1102/98 - 226/2003
2003-04-10 2004-12-31 RP T 98 376 Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. Liczniki do wody (wodomierze), skrzydełkowe, jednostrumieniowe, suche, do wody gorącej, z kontaktronowym nadajnikiem impulsów: JS 130-6, JS 130-6-G11, JS 130-10
do góry