Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376) Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM. Wykaz zawiera decyzje wydane od 2003 r. Wykaz wydanych Decyzji Zatwierdzeń Typu znajduje się tutaj. Informacje o decyzjach zatwierdzenia typu przyrządów pomiarowych wydanych przed 2003 r. można uzyskać:

  • telefonicznie: (22) 581 93 93
  • faksem: (22) 581 93 92
  • pocztą elektroniczną: certification@gum.gov.pl lub zmi@gum.gov.pl
  • listownie na adres Urzędu.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

3668
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Znak zatwierdzenia typu Producent przyrządu pomiarowego Nazwa przyrządu pomiarowego

ZT 61/2020

Więcej ZT 61/2020
2020-10-21 2030-10-21 PL T 20 61 Adam Bubranowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FIRMA BUBRANOWSKI ADAM BUBRANOWSKI zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 37 m3, posadowione na stałe

ZT 60/2020

Więcej ZT 60/2020
2020-10-15 2030-10-15 PL T 20 60 CGH POLSKA sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 4 m3 do 200 m3, posadowione na stałe

ZT 59/2020

Więcej ZT 59/2020
2020-10-15 2030-10-15 PL T 20 59 CGH POLSKA sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 200 m3, posadowione na stałe

ZT 57/2020

Więcej ZT 57/2020
2020-10-13 2030-10-13 PL T 20 57 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "POMAROL" S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalenych od 3 m3 do 120 m3, posadowione na stałe

ZT 58/2020

Więcej ZT 58/2020
2020-10-13 2030-10-13 PL T 20 58 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 3200 m3, posadowione na stałe

ZZT 14/2020

Więcej ZZT 14/2020
2020-10-08 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalenej 10 000 m3, posadowione na stałe

ZT 56/2020

Więcej ZT 56/2020
2020-09-30 2030-09-30 PL T 20 56 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 15 000 m3, posadowione na stałe

ZZT 13/2020

Więcej ZZT 13/2020
2020-09-30 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 12 500 m3, posadowione na stałe

ZT 55/2020

Więcej ZT 55/2020
2020-09-28 2030-09-28 PL T 20 55 PCS sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 m3, posadowione na stałe

ZZT 12/2020

Więcej ZZT 12/2020
2020-09-24 - Jarosław Pielka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW "SENSOR-ACM" Jarosław Pielka zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 9600 m3, posadowione na stałe

ZT 54/2020

Więcej ZT 54/2020
2020-09-24 2030-09-24 PL T 20 54 Henkell Freixenet Polska sp. z o.o. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 27 m3, posadowione na stałe

ZT 52/2020

Więcej ZT 52/2020
2020-09-15 2030-09-15 PL T 20 52 HYDRO-INSTAL TADEUSZ SIERUTA, BEATA SIERUTA SPÓŁKA JAWNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 42 m3, posadowione na stałe

ZT 53/2020

Więcej ZT 53/2020
2020-09-15 2030-09-15 PL T 20 53 HYDRO-INSTAL TADEUSZ SIERUTA, BEATA SIERUTA SPÓŁKA JAWNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 15 m3, posadowione na stałe

ZT 50/2020

Więcej ZT 50/2020
2020-09-14 2030-09-14 PL T 20 50 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTÓW I MODERNIZACJI "CHEMOROZRUCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 400 dm3, posadowione na stałe

ZT 51/2020

Więcej ZT 51/2020
2020-09-14 2030-09-14 PL T 20 51 MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 1400 m3, posadowione na stałe

ZT 49/2020

Więcej ZT 49/2020
2020-09-11 2030-09-11 PL T 20 49 "PBM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 9,5 m3 i 136 m3, posadowione na stałe

ZT 48/2020

Więcej ZT 48/2020
2020-09-08 2030-09-08 PL T 20 48 ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych 2 100 m3 i 2 400 m3, posadowione na stałe

ZT 46/2020

Więcej ZT 46/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 46 "BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 200 m3, posadowione na stałe

ZT 47/2020

Więcej ZT 47/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 47 GRUPA LOTOS S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 3200 m3, posadowione na stałe

ZT 45/2020

Więcej ZT 45/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 45 GRUPA LOTOS S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3, posadowione na stałe

ZT 44/2020

Więcej ZT 44/2020
2020-09-03 2030-09-03 PL T 20 44 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10 000 m3, posadowione na stałe

ZT 43/2020

Więcej ZT 43/2020
2020-08-13 2030-08-13 PL T 20 43 Tomasz Pytel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Pytel HOLTEC zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2 000 dm3, posadowione na stałe

ZZT 11/2020

Więcej ZZT 11/2020
2020-08-10 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 30 000 m3, posadowione na stałe

ZT 42/2020

Więcej ZT 42/2020
2020-08-10 2030-08-10 PL T 20 42 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 5 000 m3, posadowione na stałe

ZT 38/2020

Więcej ZT 38/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 38 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 45 000 m3, posadowione na stałe

ZT 39/2020

Więcej ZT 39/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 39 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 500 m3, posadowione na stałe

ZZT 10/2020

Więcej ZZT 10/2020
2020-07-31 - PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 000 m3, posadowione na stałe

ZT 41/2020

Więcej ZT 41/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 41 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 100 000 m3, posadowione na stałe

ZT 40/2020

Więcej ZT 40/2020
2020-07-31 2030-07-31 PL T 20 40 PERN S.A. zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 300 m3, posadowione na stałe

ZT 36/2020

Więcej ZT 36/2020
2020-07-20 2030-07-20 PL T 20 37 Jakub Szydłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Szydłowski TECHNUM zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nomin. 6 m3 i 8 m3, posadowione na stałe

Wybierz Strony

do góry