Nawigacja

Kasy rejestrujące - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6d pkt 2) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Obwieszczenia Prezesa GUM publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data ważności do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

235
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Oznaczenie kasy Producent

PT 8/2019

Więcej PT 8/2019
2019-03-29 2024-03-29 PRO EDATA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZPT 1/2020

Więcej ZPT 1/2020
2020-01-17 PRO EDATA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PT 33/2019

Więcej PT 33/2019
2019-05-15 2024-05-16 POSNET TRIO ONLINE "POSNET POLSKA” Spółka Akcyjna

PT 15/2017

Więcej PT 15/2017
2017-06-09 2021-06-12 POSNET TRIO "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 24/2016

Więcej PT 24/2016
2016-10-10 2020-10-10 POSNET TRIO POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 19/2019

Więcej PT 19/2019
2019-04-11 2024-04-11 POSNET THERMAL XL2 ONLINE "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 6/2018

Więcej PT 6/2018
2018-02-14 2022-02-19 POSNET THERMAL XL2 "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 8/2018

Więcej PT 8/2018
2018-03-08 2022-03-09 POSNET THERMAL XL "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 15/2015

Więcej PT 15/2015
2015-05-29 2019-05-29 POSNET THERMAL XL POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 23/2013

Więcej PT 23/2013
2013-08-16 2016-08-19 POSNET THERMAL HS FV EJ POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 31/2019

Więcej PT 31/2019
2019-05-15 2024-05-16 POSNET THERMAL HD ONLINE "POSNET POLSKA” Spółka Akcyjna

PT 8/2012

Więcej PT 8/2012
2012-09-25 2015-09-26 POSNET THERMAL HD FV EJ POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 2/2015

Więcej PT 2/2015
2015-03-19 2019-03-19 POSNET THERMAL HD POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 1/2019

Więcej PT 1/2019
2019-02-15 2023-02-18 POSNET THERMAL HD "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 11/2017

Więcej PT 11/2017
2017-05-10 2021-05-10 POSNET THERMAL HD "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 11/2012

Więcej PT 11/2012
2012-10-30 2015-11-05 POSNET THERMAL FV EJ POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 24/2013

Więcej PT 24/2013
2013-08-28 2016-08-29 POSNET THERMAL FV EJ POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 8/2016

Więcej PT 8/2016
2016-03-30 2020-03-31 POSNET THERMAL FV EJ POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 25/2013

Więcej PT 25/2013
2013-08-28 2016-08-29 POSNET THERMAL FV POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 3/2016

Więcej PT 3/2016
2016-02-09 2020-02-09 POSNET THERMAL FV POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 15/2019

Więcej PT 15/2019
2019-04-04 2024-04-04 POSNET TEMO ONLINE "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 41/2013

Więcej PT 41/2013
2013-11-15 2016-11-18 POSNET TEMO HS FV EJ POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 14/2018

Więcej PT 14/2018
2018-04-23 2022-04-25 POSNET TEMO HS "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 2/2016

Więcej PT 2/2016
2016-02-01 2020-02-02 POSNET TEMO HS POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 42/2019

Więcej PT 42/2019
2019-11-12 2024-11-14 POSNET REVO ONLINE "POSNET POLSKA” Spółka Akcyjna

PT 1/2015

Więcej PT 1/2015
2015-02-20 2019-02-20 POSNET REVO POSNET POLSKA" spółka akcyjna

PT 15/2018

Więcej PT 15/2018
2018-05-09 2022-05-10 POSNET REVO "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 37/2019

Więcej PT 37/2019
2019-10-03 2024-10-04 POSNET POSPAY ONLINE "POSNET POLSKA” Spółka Akcyjna

PT 10/2018

Więcej PT 10/2018
2018-03-19 2022-03-20 POSNET POSPAY "POSNET POLSKA" Spółka Akcyjna

PT 20/2016

Więcej PT 20/2016
2016-09-01 2020-09-01 POSNET NIXDORF TH230+ FV EJ POSNET POLSKA" spółka akcyjna

Wybierz Strony

do góry