Nawigacja

Kasy rejestrujące - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 111 ust. 6d pkt 2) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Obwieszczenia Prezesa GUM publikowane są w Dzienniku Urzędowym GUM.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data ważności do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

303
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Oznaczenie kasy Producent

PT 1/2014

Więcej PT 1/2014
2014-01-17 2017-01-22 FP-TA10FVA Exorigo-Upos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PT 1/2013

Więcej PT 1/2013
2013-01-16 2016-01-16 ELZAB Delta Max Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" spółka akcyjna

PT 1/2012

Więcej PT 1/2012
2012-02-20 2015-02-27 SHARP ER-A237P TORELL – Danuta Wingert, Stanisław Fiedur Spółka Jawna
do góry