Nawigacja

Tachografy cyfrowe - Rejestr zezwoleń

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 14 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Decyzje:

  • UZC
  • ZZC

Cecha:

  • 0000 PL-d
  • PL 0000
 
Data wydania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

843
Nr decyzji Data wydania decyzji Nr cechy Zakres zezwolenia Oznaczenie przedsiębiorcy (Nazwa i adres) Adres punktu serwisowego Dodatkowe informacje

UZC 11/2006

Więcej UZC 11/2006
2006-08-01 0002 PL-d Instalacja Sprawdzanie
INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa -

UZC 7/2006

Więcej UZC 7/2006
2006-07-25 0001 PL-d Instalacja Naprawa Sprawdzanie
Krzysztof Cieślak EURO-TACH ul. Wiśniowa 38, 05-800 Pruszków -

ZZC 12/2014

Więcej ZZC 12/2014
2014-05-23 0001 PL-d Instalacja Naprawa Sprawdzanie
Krzysztof Cieślak EURO-TACH KRZYSZTOF CIEŚLAK ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa -

Wybierz Strony

do góry