Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1182
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 9/20250

Więcej UPL 9/20250
2020-07-02 2023-11-25 wodomierze Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 225, 41-800 Zabrze

UPL 16/2020

Więcej UPL 16/2020
2020-10-09 2023-10-18 taksometry elektroniczne MIKROTRONIK PIOTR CZARNECKI MAŁGORZATA CZARNECKA SPÓŁKA JAWNA ul. Piłsudskiego 76, 10-450 Olsztyn

UPL 14/2020

Więcej UPL 14/2020
2020-09-30 2023-10-08 wodomierze Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Pl. Piastowski 27 A, 89-600 Chojnice

UPL 15/2020

Więcej UPL 15/2020
2020-09-30 2023-10-07 wagi nieautomatyczne NCR Polska Sp. z o.o. ul. Szyszkowa 43

UPL 13/2020

Więcej UPL 13/2020
2020-09-15 2023-09-20 wodomierze "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. ul. Lubuska 1, 65-246 Zielona Góra

UPL 12/2020

Więcej UPL 12/2020
2020-09-04 2023-09-15 wodomierze Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole

UPL 6/2020

Więcej UPL 6/2020
2020-06-22 2023-09-14 wodomierze Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice

UPL 11/2020

Więcej UPL 11/2020
2020-07-31 2023-09-01 wodomierze Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 21, 35-201 Rzeszów

UPL 5/2020

Więcej UPL 5/2020
2020-06-16 2023-08-25 wodomierze Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 42, 85-817 Bydgoszcz

UPL 8/2020

Więcej UPL 8/2020
2020-06-22 2023-07-22 przetworniki przepływu "SANTECH" Sp. z o.o. ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa

Wybierz Strony

do góry