Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1186
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

ZUPL 10/2005

Więcej ZUPL 10/2005
2005-10-24 2006-12-04 liczniki energii elektrycznej Koncern Eneretyczny ENERGA S.A. Oddział Zakład Energetyczny Słupsk ul. Rybacka 4a, 76-200 Słupsk

ZUPL 1/2020

Więcej ZUPL 1/2020
2020-06-16 2022-11-26 wagi nieautomatyczne SERWIS WAG ADAM BIEDROŃ ul. Jodłowa 2, 86-070 Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska

ZUPL 1/2014

Więcej ZUPL 1/2014
2014-01-22 przeliczniki wskazujące KAMSTRUP sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

ZUPL 1/2011

Więcej ZUPL 1/2011
2011-05-13 2013-03-19 odmierzacze MM Petro" Sp. z o.o. ul. Wygoda 13, 44-240 Żory

ZUPL 1/2009

Więcej ZUPL 1/2009
2009-07-20 2012-02-19 przetworniki przepływu DALKIA ŁÓDŹ S. A. ul. Przybyszewskiego 211, 93-120 Łódź

ZUPL 1/2008

Więcej ZUPL 1/2008
2008-09-19 2009-12-06 tachografy samochodowe Wojciech Kokoszkiewicz KOKOSZKIEWICZ WOJCIECH-"WOJMAR" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Woskrzenice Duże 21 A, 21-500 Woskrzenice Duże k/Białej Podlaskiej

ZUPL 1/2007

Więcej ZUPL 1/2007
2007-01-19 2009-11-29 tachografy samochodowe Elżbieta Tkacz-Kamuda MECHANIKA PRECYZYJNA TKACZ KAMUDA ELŻBIETA ul. Dobrewgo Urobku 9a, 40810 Katowice

ZUPL 1/2006

Więcej ZUPL 1/2006
2006-01-31 2007-01-08 taksometry elektroniczne i tachografy samochodowe CB Electronics inż. Bogusław Cieślak ul. Przybyszewskiego 43, 01-849 Warszawa

ZPL 9/2008

Więcej ZPL 9/2008
2008-06-16 kolby MERCK" Sp. z o.o. ul. Spedycyjna 1, 62023 Gądki k/Poznania

ZPL 9/2006

Więcej ZPL 9/2006
2006-07-26 2006-07-06 tachografy samochodowe TACHOGRAF s.c. Tomasz Potasiński i Aleksander Szymanek ul. Legnicka 52, 54-204 Wrocław

Wybierz Strony

do góry