Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1186
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

ZUPL 2/2014

Więcej ZUPL 2/2014
2014-01-22 przetworniki przepływu KAMSTRUP sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

ZUPL 2/2009

Więcej ZUPL 2/2009
2009-07-20 2012-02-18 wodomierze DALKIA ŁÓDŹ S. A. ul. Przybyszewskiego 211, 93-120 Łódź

ZUPL 2/2008

Więcej ZUPL 2/2008
2008-09-19 2009-12-06 taksometry elektroniczne Wojciech Kokoszkiewicz KOKOSZKIEWICZ WOJCIECH - "WOJMAR" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Woskrzenice Duże 21 A, 21-500 Woskrzenice Duże k/Białej Podlaskiej

ZUPL 2/2007

Więcej ZUPL 2/2007
2007-01-19 2009-12-06 tachografy samochodowe Wojciech Kokoszkiewicz KOKOSZKIEWICZ WOJCIECH-"WOJMAR" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ul. Słowackiego 4, 21-500 Biała Podlaska

ZUPL 2/2006

Więcej ZUPL 2/2006
2006-01-31 2007-01-22 taksometry elektroniczne i tachografy samochodowe CB Electronics inż. Bogusław Cieślak ul. Sowińskiego 28, 01-105 Warszawa

ZUPL 2/2005

Więcej ZUPL 2/2005
2005-01-25 2006-07-28 tachografy samochodowe TACHO LABORATORIUM Mechanika Precyzyjna Janusz Janiak ul. Drużynowa 5, 61-483 Poznań

ZUPL 14/2005

Więcej ZUPL 14/2005
2005-12-30 2007-03-30 gazomierze APATOR METRIX S.A. ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew

ZUPL 13/2005

Więcej ZUPL 13/2005
2005-12-30 2006-06-30 liczniki energii elektrycznej Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. ul. Warszawska 27, 05-400 Otwock

ZUPL 12/2005

Więcej ZUPL 12/2005
2005-12-22 2007-03-12 przekładniki prądowe Fabryka Aparatury Elektromechanicznej "FANINA" S.A. ul. Lwowska 17, 37-700 Przemyśl

ZUPL 11/2005

Więcej ZUPL 11/2005
2005-10-28 2006-10-10 przekładniki prądowe i napięciowe ABB Sp. z o. o. ul. Leszno 59, 06-300 Przasnysz

Wybierz Strony

do góry