Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1182
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 59/2019

Więcej UPL 59/2019
2019-07-03 2022-07-15 pary czujników temperatury VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ul. Przybyszewskiego 211, 93-120 Łódź

UPL 58/2019

Więcej UPL 58/2019
2019-07-03 2022-07-15 przeliczniki wskazujące VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. ul. Przybyszewskiego 211, 93-120 Łódź

UPL 53/2019

Więcej UPL 53/2019
2019-06-11 2022-06-21 wagi nieautomatyczne Józef Duszyński i Paweł Duszyński - wspólnicy spółki cywilnej "WAG-MAX" ul. Akacjowa 2, 41-200 Sosnowiec

UPL 56/2019

Więcej UPL 56/2019
2019-06-24 2022-07-01 wodomierze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. ul. Niemcewicza 4/6, 02-027 Warszawa

UPL 55/2019

Więcej UPL 55/2019
2019-06-14 2022-07-15 gazomierze ALSI SERWIS Sp. z o.o. ul. Nizinna 30A, 61-424 Poznań

UPL 52/2019

Więcej UPL 52/2019
2019-05-30 2022-06-04 taksometry elektroniczne "CARTAX" S. C. Dawid Podolski i Filip Podolski ul. Błońska 25/1, 80-732 Gdańsk

UPL 54/2019

Więcej UPL 54/2019
2019-06-13 2022-06-14 liczniki energii elektrycznej ZEMEL S.C. JAROSŁAW KALICKI PRZEMYSŁAW KALICKI Żabokliki, ul. Zakładowa 6, 08-110 Siedlce

ZPL 4/2019

Więcej ZPL 4/2019
2019-04-19 2019-04-19 pary czujników temperatury ENBRA POLSKA Sp. z o.o. ul. Dojazdowa 4, 30-105 Kraków

UPL 51/2019

Więcej UPL 51/2019
2019-05-30 2022-06-07 gazomierze Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Biskupińska 10, 30-732 Kraków

UPL 50/2019

Więcej UPL 50/2019
2019-05-30 2022-06-03 wagi nieautomatyczne MICRO-RES Sp. z o.o. ul. Lubelska 29 B, 35-233 Rzeszów

Wybierz Strony

do góry