Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1175
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 10/2020

Więcej UPL 10/2020
2020-07-07 2023-07-08 wodomierze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. budynek "C" i "D", ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

UPL 8/2020

Więcej UPL 8/2020
2020-06-22 2023-07-22 przetworniki przepływu "SANTECH" Sp. z o.o. ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa

UPL 9/20250

Więcej UPL 9/20250
2020-07-02 2023-11-25 wodomierze Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 225, 41-800 Zabrze

UPL 7/2020

Więcej UPL 7/2020
2020-06-22 2023-06-29 wodomierze Kampstrup Sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

ZUPL 1/2020

Więcej ZUPL 1/2020
2020-06-16 2022-11-26 wagi nieautomatyczne SERWIS WAG ADAM BIEDROŃ ul. Jodłowa 2, 86-070 Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska

UPL 6/2020

Więcej UPL 6/2020
2020-06-22 2023-09-14 wodomierze Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice

UPL 4/2020

Więcej UPL 4/2020
2020-06-16 2023-06-23 gazomierze ELEKTROMETAL Spółka Akcyjna ul. Stawowa 71, 43-400 Cieszyn

UPL 5/2020

Więcej UPL 5/2020
2020-06-16 2023-08-25 wodomierze Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 42, 85-817 Bydgoszcz

UPL 3/2020

Więcej UPL 3/2020
2020-05-07 2023-05-13 wagi nieautomatyczne „YAKUDO PLUS” sp. z o. o. ul. Spokojna 76, 43-230 Goczałkowice

UPL 57/2019

Więcej UPL 57/2019
2019-06-27 2022-07-01 przeliczniki wskazujące Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. ul. Malborska 64, 30-464 Kraków

Wybierz Strony

do góry