Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

1366
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

ZUPL 2/2024

Więcej ZUPL 2/2024
2024-04-30 2025-12-16 wodomierze Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe LEGAL Dorota Szołtysek ul. Wodociągowa 5, 43-173 Łaziska Górne

ZUPL 1/2024

Więcej ZUPL 1/2024
2024-04-30 2025-11-17 przeliczniki wskazujące Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "LEGAL" Dorota Szołtysek ul. Wodociągowa 5, 43-173 Łaziska Górne

UPL 20/2024

Więcej UPL 20/2024
2024-04-04 2027-04-16 liczniki energii elektrycznej FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ "PAFAL" S.A. ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica

UPL 17/2024

Więcej UPL 17/2024
2024-03-26 2027-03-28 wodomierze Veolia Energia Łódź S.A. ul. Przybyszewskiego 211, 93-120 Łódź

UPL 18/2024

Więcej UPL 18/2024
2024-03-26 2027-03-28 przetworniki przepływu Veolia Energia Łódź S.A. ul. Przybyszewskiego 211, 93-120 Łódź

UPL 22/2024

Więcej UPL 22/2024
2024-04-17 2027-04-20 przetworniki przepływu DARIUSZ GRAJDA "WODOMIAR-SERWIS" ul. Poznańska 351, 05-860 Płochocin

UPL 21/2024

Więcej UPL 21/2024
2024-04-17 2027-04-20 wodomierze DARIUSZ GRAJDA "WODOMIAR-SERWIS" ul. Poznańska 351, 05-860 Płochocin

UPL 13/2024

Więcej UPL 13/2024
2024-03-26 2027-05-18 wodomierze CIEPŁO POMIAR Sp. z o.o. sp. k. ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń

UPL 14/2024

Więcej UPL 14/2024
2024-03-26 2027-05-18 pary czujników temperatury CIEPŁO POMIAR Sp. z o.o. sp. k. ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń

UPL 15/2024

Więcej UPL 15/2024
2024-03-26 2027-05-18 przeliczniki wskazujące CIEPŁO POMIAR Sp. z o.o. sp. k. ul. Akacjowa 33, 62-030 Luboń
do góry