Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1198
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 12/2021

Więcej UPL 12/2021
2021-03-09 2024-03-23 wodomierze Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Parkowa 10, 41-500 Chorzów

UPL 10/2021

Więcej UPL 10/2021
2021-02-23 2024-03-06 przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym LIFOR Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 49, 41-902 Bytom

UPL 11/2021

Więcej UPL 11/2021
2021-03-01 2024-03-08 wodomierze ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ adam Gruszka ul. Grażyny 14, 43-300 Bielsko-Biała

UPL 9/2021

Więcej UPL 9/2021
2021-02-16 2024-03-01 wodomierze Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Św. Józefa 45/47, 87-100 Toruń

UPL 6/2021

Więcej UPL 6/2021
2021-02-16 2024-02-22 taksometry elektroniczne CB ELECTRONICS TECH JAKUB CIEŚLAK ul. Myszyniecka 11, 03-374 Warszawa

UPL 8/2021

Więcej UPL 8/2021
2021-02-15 2024-02-22 wodomierze "Zakład Regeneracji Wodomierzy" Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin

UPL 7/2021

Więcej UPL 7/2021
2021-02-15 2024-02-22 przetworniki przepływu "Zakład Regeneracji Wodomierzy" Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin

UPL 3/2021

Więcej UPL 3/2021
2021-02-01 2024-03-20 liczniki energii elektrycznej ENEA Pomiary Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

UPL 4/2021

Więcej UPL 4/2021
2021-02-03 2024-03-30 wodomierze Sosnowieckie Wodociągi S.A. ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec

UPL 5/2021

Więcej UPL 5/2021
2021-02-15 2024-02-17 taksometry elektroniczne Womar Wojciech Marcol ul. Brożka 11, 41-800 Zabrze

Wybierz Strony

do góry