Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1179
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 12/2020

Więcej UPL 12/2020
2020-09-04 2023-09-15 wodomierze Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole

UPL 13/2020

Więcej UPL 13/2020
2020-09-15 2023-09-20 wodomierze "Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. ul. Lubuska 1, 65-246 Zielona Góra

UPL 7/2020

Więcej UPL 7/2020
2020-06-22 2023-06-29 wodomierze Kamstrup Sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

UPL 11/2020

Więcej UPL 11/2020
2020-07-31 2023-09-01 wodomierze Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 21, 35-201 Rzeszów

UPL 10/2020

Więcej UPL 10/2020
2020-07-07 2023-07-08 wodomierze Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. budynek "C" i "D", ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

UPL 8/2020

Więcej UPL 8/2020
2020-06-22 2023-07-22 przetworniki przepływu "SANTECH" Sp. z o.o. ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa

UPL 9/20250

Więcej UPL 9/20250
2020-07-02 2023-11-25 wodomierze Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 225, 41-800 Zabrze

UPL 7/2020

Więcej UPL 7/2020
2020-06-22 2023-06-29 wodomierze Kampstrup Sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

ZUPL 1/2020

Więcej ZUPL 1/2020
2020-06-16 2022-11-26 wagi nieautomatyczne SERWIS WAG ADAM BIEDROŃ ul. Jodłowa 2, 86-070 Ostromecko, Dąbrowa Chełmińska

UPL 6/2020

Więcej UPL 6/2020
2020-06-22 2023-09-14 wodomierze Katowickie Wodociągi S.A. ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice

Wybierz Strony

do góry