Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

1121
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 40/2019

Więcej UPL 40/2019
2019-04-17 2022-05-23 liczniki energii elektrycznej TAURON DYSTRYBUCJA POMIARY Sp. z o.o. ul. Kryształowa 1/3, 33-100 Tarnów

UPL 42/2019

Więcej UPL 42/2019
2019-04-24 2022-05-02 wagi nieautomatyczne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "BAKA-WAG" Bronisław Badyna ul. Toruńska 102, 85-023 Bydgoszcz

UPL 38/2019

Więcej UPL 38/2019
2019-04-12 2022-05-09 taksometry elektroniczne ASKEN Mirosław Cioś Waldemar Kwinta ul. Na Mostkach 4, 31-267 Kraków

UPL 39/2019

Więcej UPL 39/2019
2019-04-17 2022-07-12 wodomierze Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Krzywa 12, 97-500 Radomsko

UPL 34/2019

Więcej UPL 34/2019
2019-04-04 2022-06-19 wodomierze Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia

UPL 27/2019

Więcej UPL 27/2019
2019-03-07 2022-04-23 taksometry elektroniczne SIMTE Edyta Sobolewska ul. Dębowa 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza

UPL 37/2019

Więcej UPL 37/2019
2019-04-08 2022-04-15 wodomierze APATOR POWOGAZ S.A. ul. Klemensa Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

UPL 36/2019

Więcej UPL 36/2019
2019-04-08 2022-05-04 wodomierze ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY "REM KĘPNO" ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

UPL 35/2019

Więcej UPL 35/2019
2019-04-08 2022-04-15 przeliczniki wskazujące Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ul. Ceramiczna 3, 20-822 Lublin

UPL 31/2019

Więcej UPL 31/2019
2019-03-25 2022-04-16 liczniki energii elektrycznej Energetyczne Systemy Pomiarowe Sp. z o.o. ul. Elektryczna 13, 15-950 białystok

Wybierz Strony

do góry