Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

1328
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 8/2023

Więcej UPL 8/2023
2023-08-11 2026-09-16 wodomierze Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole

UPL 7/2023

Więcej UPL 7/2023
2023-07-28 2026-08-04 wodomierze Wodociągi Miasta Krakowa S.A. budynek "C" i "D", ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków

UPL 9/2023

Więcej UPL 9/2023
2023-08-21 2026-08-26 wodomierze Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz

UPL 11/2023

Więcej UPL 11/2023
2023-09-05 2026-09-11 wodomierze Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kochanowskiego 21, 35-201 Rzeszów

ZPL 1/2022

Więcej ZPL 1/2022
2022-07-29 2022-07-29 wodomierze Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wolności 225, 41-800 Zabrze

ZPL 1/2023

Więcej ZPL 1/2023
2023-06-09 2030-02-14 taksometry elektroniczne Firma Sowal Waldemar Sowa ul. Warszawska 139, 35-205 Rzeszów

UPL 5/2023

Więcej UPL 5/2023
2023-06-27 2026-07-29 przetworniki przepływu "SANTECH" Sp. z o.o. ul. Tomaszowska 2, 04-840 Warszawa

UPL 6/2023

Więcej UPL 6/2023
2023-06-27 2026-06-30 wodomierze Kamstrup Sp. z o.o. ul. Kurzawska 9, 02-296 Warszawa

UPL 4/2023

Więcej UPL 4/2023
2023-05-01 2026-06-05 wagi nieautomatyczne MalComm Sp. z o.o. ul. Cieślewskich 27P

UPL 3/2023

Więcej UPL 3/2023
2023-05-24 2026-05-30 wagi nieautomatyczne "YAKUDO PLUS" Sp. z o.o. ul. Spokojna 76, 43-230 Goczałkowice-Zdrój
do góry