Nawigacja

Punkty legalizacyjne - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar
Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

1303
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy Adres punktu legalizacyjnego

UPL 55/2022

Więcej UPL 55/2022
2022-09-02 2025-09-08 taksometry elektroniczne "CarTax" s.c. Filip Podolski, Dawid Podolski ul. Błońska 25 lok. 1, 80-732 Gdańsk

UPL 54/2022

Więcej UPL 54/2022
2022-08-31 2025-09-03 wodomierze "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie" Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin

UPL 44/2022

Więcej UPL 44/2022
2022-07-20 2025-08-12 wagi nieautomatyczne SIMTE EDYTA SOBOLEWSKA ul. Dębowa 7, 41-300 Dąbrowa Górnicza

UPL 53/2022

Więcej UPL 53/2022
2022-08-17 2025-08-23 wagi nieautomatyczne "CAS POLSKA" Sp. z o.o. ul. Pola Karolińskie 4, 02-401 Warszawa

UPL 52/2022

Więcej UPL 52/2022
2022-08-10 2025-08-22 wagi nieautomatyczne MICRO-RES Sp. z o.o. ul. Lubelska 29 B, 35-233 Rzeszów

UPL 50/2022

Więcej UPL 50/2022
2022-08-02 2025-08-17 wagi nieautomatyczne "WAG-MAX" S.C DUSZYŃSKI JÓZEF,DUSZYŃSKI PAWEŁ ul. Akacjowa 2, 41-200 Sosnowiec

UPL 51/2022

Więcej UPL 51/2022
2022-08-11 2025-08-15 ciepłomierze do wody DARIUSZ GRAJDA "WODOMIAR-SERWIS" ul. Poznańska 351, 05-860 Płochocin

UPL 45/2022

Więcej UPL 45/2022
2022-07-22 2025-08-06 gazomierze Apator Metrix S.A ul. Grunwaldzka 14, 83-110 Tczew

UPL 48/2022

Więcej UPL 48/2022
2022-07-26 2025-08-02 ciepłomierze do wody Itron Polska Sp. z o.o. ul. Christo Botewa 4a, 30-798 Kraków

UPL 49/2022

Więcej UPL 49/2022
2022-07-26 2025-08-12 gazomierze ALSI SERWIS Sp. z o.o. ul. Nizinna 30A, 61-424 Poznań
do góry