Nawigacja

Upoważnienia do legalizacji - Rejestr decyzji

Niniejszy wykaz nie stanowi Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowanego na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych.

Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Miar publikowane są w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Miar.

Data wydania (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

313
Nr decyzji Data wydania decyzji Data ważności decyzji Nr cechy Rodzaj przyrządu pomiarowego Oznaczenie przedsiębiorcy (Nazwa i adres) Adres miejsca wykonywania legalizacji

ZU 2/2018

Więcej ZU 2/2018
2018-06-15 2021-07-14 - liczniki energii elektrycznej Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych "POZYTON" Sp. z o.o. ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa

ZU 3/2018

Więcej ZU 3/2018
2018-06-22 2021-07-07 - analizatory spalin samochodowych STOMA PATRYCJUSZ AUTO-STOMA ul. Jagiellońska 2D, 20-806 Lublin

ZU 4/2018

Więcej ZU 4/2018
2018-12-17 2022-01-20 - liczniki energii elektrycznej ENEA Pomiary Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

ZU 1/2019

Więcej ZU 1/2019
2019-05-30 2022-07-21 - analizatory spalin samochodowych HENRYK MICHALCZEWSKI MESSERVICE Aleja Pokoju 82, 31-564 Kraków

UU 1/2019

Więcej UU 1/2019
2019-06-06 2022-06-11 UPL 154 liczniki energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. ul. Pancerniaków 4B, 20-340 Lublin

UU 2/2019

Więcej UU 2/2019
2019-10-23 2022-10-24 - analizatory spalin samochodowych Ex-Lab Jakub Jach ul. Władysława Łokietka 183

UU 1/2020

Więcej UU 1/2020
2020-03-30 2023-04-08 - analizatory spalin samochodowych ANAX Serwis Urządzeń Diagnostycznych Jarosław Przegaliński ul. Perłowa 4, Marysin, 21-002 Jastków

UU 2/2020

Więcej UU 2/2020
2020-05-13 2023-05-19 - analizatory spalin samochodowych Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Przemysłowy Instytut Motoryzacji ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, (budynek 14)

ZU 1/2020

Więcej ZU 1/2020
2020-07-02 2023-07-11 - liczniki energii elektrycznej TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. ul. Kryształowa 1/3, 33-100 Tarnów

ZU 2/2020

Więcej ZU 2/2020
2020-07-22 2023-10-08 - analizatory spalin samochodowych HAIK Sp. z o.o. ul. Kórnicka 27, 62-020 Swarzędz

ZU 3/2020

Więcej ZU 3/2020
2020-08-27 2023-10-23 - analizatory spalin samochodowych "MECHANIKA PRECYZYJNA" Piotr Rogowski Al. Wojska Polskiego 31

ZU 4/2020

Więcej ZU 4/2020
2020-09-04 2023-09-29 - analizatory spalin samochodowych Radiotechnika Serwis sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 50-355 Wrocław

CUU 1/2020

Więcej CUU 1/2020
2020-10-06 2020-10-06 - liczniki energii elektrycznej Zakład Elektroniczncych Urządzeń Pomiarowych "POZYTON" Sp. z o.o. ul. Staszica 8, 42-202 Czestochowa

Wybierz Strony

do góry