Nawigacja

Czynności

ID usługi
Liczba rbg przezna-czona na pozostałe czynności
Cena za poszczególną czynność w zł

Liczba rekordów w bazie

2
do góry