Nawigacja

Certyfikat NAWI

Data wydania / Released date (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

318
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer

PL 04 033

Więcej/more PL 04 033
2004-11-09 2014-11-09 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument ESS Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled

PL 04 033

Więcej/more PL 04 033
2004-11-09 2014-11-09 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna ESS Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled

PL 04 032

Więcej/more PL 04 032
2004-11-18 2014-11-18 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WSK-D Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna

PL 04 032, uzup. 1

Więcej/more PL 04 032, uzup. 1
2007-04-25 2014-11-18 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WSK-D Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna

PL 04 032

Więcej/more PL 04 032
2004-11-18 2014-11-18 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WSK-D Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna

PL 04 032, uzup. 1

Więcej/more PL 04 032, uzup. 1
2007-04-25 2014-11-18 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WSK-D Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna

PL 04 035

Więcej/more PL 04 035
2004-11-26 2014-11-26 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument HM XX/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 035

Więcej/more PL 04 035
2004-11-26 2014-11-26 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna HM XX/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 034

Więcej/more PL 04 034
2004-11-26 2014-11-26 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WE-60-X/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 035, uzup. 1

Więcej/more PL 04 035, uzup. 1
2006-06-12 2014-11-26 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument HM XX/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 034, uzup. 1

Więcej/more PL 04 034, uzup. 1
2006-06-12 2014-11-26 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WE-60-X/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 034, uzup. 1

Więcej/more PL 04 034, uzup. 1
2006-06-12 2014-11-26 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WE-60-X/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 034

Więcej/more PL 04 034
2004-11-26 2014-11-26 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WE-60-X/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 035, uzup. 1

Więcej/more PL 04 035, uzup. 1
2006-06-12 2014-11-26 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna HM XX/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 036

Więcej/more PL 04 036
2004-12-01 2014-12-01 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna ANKOM 60 ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza

PL 04 036

Więcej/more PL 04 036
2004-12-01 2014-12-01 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument ANKOM 60 ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza

PL 04 037

Więcej/more PL 04 037
2004-12-09 2014-12-09 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna ESHybrS/K Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled

PL 04 037

Więcej/more PL 04 037
2004-12-09 2014-12-09 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument ESHybrS/K Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled

PL 05 001

Więcej/more PL 05 001
2005-01-11 2015-01-11 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna TPAX Y TOPS" Spółka z o.o. TOPS" Spółka z o.o.

PL 05 001

Więcej/more PL 05 001
2005-01-11 2015-01-11 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument TPAX Y TOPS" Spółka z o.o. TOPS" Spółka z o.o.

PL 05 002, uzup. 1

Więcej/more PL 05 002, uzup. 1
2006-01-17 2015-01-14 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WN… Systemy Wagowe - K. Jakubczak Systemy Wagowe - K. Jakubczak

PL 05 002

Więcej/more PL 05 002
2005-01-14 2015-01-14 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WN… Systemy Wagowe - K. Jakubczak Systemy Wagowe - K. Jakubczak

PL 05 002

Więcej/more PL 05 002
2005-01-14 2015-01-14 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WN… Systemy Wagowe - K. Jakubczak Systemy Wagowe - K. Jakubczak

PL 05 002, uzup. 1

Więcej/more PL 05 002, uzup. 1
2006-01-17 2015-01-14 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WN… Systemy Wagowe - K. Jakubczak Systemy Wagowe - K. Jakubczak

PL 05 003

Więcej/more PL 05 003
2005-01-19 2015-01-19 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WPXX, WRXX, ZNXX Przedsiębiorstwo METRO-WAG M. Jabłoński Przedsiębiorstwo METRO-WAG M. Jabłoński

PL 05 003

Więcej/more PL 05 003
2005-01-19 2015-01-19 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WPXX, WRXX, ZNXX Przedsiębiorstwo METRO-WAG M. Jabłoński Przedsiębiorstwo METRO-WAG M. Jabłoński

PL 05 004, uzup. 1

Więcej/more PL 05 004, uzup. 1
2006-05-10 2015-02-09 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna LP 600 TENS Sp. z o. o INTERCOMP

PL 05 004

Więcej/more PL 05 004
2005-02-09 2015-02-09 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna LP 600 TENS Sp. z o. o INTERCOMP

PL 05 004

Więcej/more PL 05 004
2005-02-09 2015-02-09 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument LP 600 TENS Sp. z o. o INTERCOMP

PL 05 004, uzup. 1

Więcej/more PL 05 004, uzup. 1
2006-05-10 2015-02-09 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument LP 600 TENS Sp. z o. o INTERCOMP
do góry