Nawigacja

Certyfikat NAWI

Data wydania / Released date (dd-mm-yyyy)
Data obowiązywania do / Valid until (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

318
Nr certyfikatu / Certificate no Data wydania / Released from Data ważności / Valid until Rodzaj certyfikatu / Category Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument Typ / Type Wnioskodawca / Applicant Producent / Manufacturer

PL 04 024

Więcej/more PL 04 024
2004-09-02 2014-09-02 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WTX Witold Lewandowski "RADWAG" Zakład Mechaniki Precyzyjnej Witold Lewandowski "RADWAG" Zakład Mechaniki Precyzyjnej

PL 04 024

Więcej/more PL 04 024
2004-09-02 2014-09-02 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WTX Witold Lewandowski "RADWAG" Zakład Mechaniki Precyzyjnej Witold Lewandowski "RADWAG" Zakład Mechaniki Precyzyjnej

PL 04 026

Więcej/more PL 04 026
2004-09-03 2014-09-03 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna TPX Y TOPS" Spółka z o.o. TOPS" Spółka z o.o.

PL 04 026

Więcej/more PL 04 026
2004-09-03 2014-09-03 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument TPX Y TOPS" Spółka z o.o. TOPS" Spółka z o.o.

PL 04 006, uzup. 1

Więcej/more PL 04 006, uzup. 1
2004-09-07 2014-06-08 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WxAS01 Automatyka Serwis E. Majdański Spółka Jawna Automatyka Serwis E. Majdański Spółka Jawna

PL 04 006, uzup. 1

Więcej/more PL 04 006, uzup. 1
2004-09-07 2014-06-08 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WxAS01 Automatyka Serwis E. Majdański Spółka Jawna Automatyka Serwis E. Majdański Spółka Jawna

PL 04 025

Więcej/more PL 04 025
2004-09-13 2014-09-13 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna ELZAB Prima Zakład Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Zakład Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

PL 04 025

Więcej/more PL 04 025
2004-09-13 2014-09-13 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument ELZAB Prima Zakład Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Zakład Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

PL 04 029

Więcej/more PL 04 029
2004-09-21 2014-09-21 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WPH-50-92 Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat

PL 04 028

Więcej/more PL 04 028
2004-09-21 2014-09-21 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WPE-50-921 Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat

PL 04 028

Więcej/more PL 04 028
2004-09-21 2014-09-21 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WPE-50-921 Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat

PL 04 029

Więcej/more PL 04 029
2004-09-21 2014-09-21 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WPH-50-92 Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat Spółdzielnia Pracy Specjalistyczna Wagarska "Automat

PL 04 027

Więcej/more PL 04 027
2004-09-21 2014-09-21 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna EMIR 15 EURO-FIS" Sp. z o.o. EURO-FIS" Sp. z o.o.

PL 04 027

Więcej/more PL 04 027
2004-09-21 2014-09-21 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument EMIR 15 EURO-FIS" Sp. z o.o. EURO-FIS" Sp. z o.o.

PL 04 030

Więcej/more PL 04 030
2004-09-30 2014-09-30 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument AD AXIS Sp. z o.o. AXIS Sp. z o.o.

PL 04 030

Więcej/more PL 04 030
2004-09-30 2014-09-30 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna AD AXIS Sp. z o.o. AXIS Sp. z o.o.

PL 04 031

Więcej/more PL 04 031
2004-10-26 2014-10-26 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument Sys_OWTerm WO Waldemar Olesiński WO Waldemar Olesiński

PL 04 031

Więcej/more PL 04 031
2004-10-26 2014-10-26 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna Sys_OWTerm WO Waldemar Olesiński WO Waldemar Olesiński

PL 04 033

Więcej/more PL 04 033
2004-11-09 2014-11-09 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna ESS Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled

PL 04 033

Więcej/more PL 04 033
2004-11-09 2014-11-09 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument ESS Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled

PL 04 032

Więcej/more PL 04 032
2004-11-18 2014-11-18 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WSK-D Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna

PL 04 032

Więcej/more PL 04 032
2004-11-18 2014-11-18 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WSK-D Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna Wagi i Systemy Ważące "GAWAG" Gac Spółka Jawna

PL 04 034

Więcej/more PL 04 034
2004-11-26 2014-11-26 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument WE-60-X/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 035

Więcej/more PL 04 035
2004-11-26 2014-11-26 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna HM XX/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 035

Więcej/more PL 04 035
2004-11-26 2014-11-26 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument HM XX/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 034

Więcej/more PL 04 034
2004-11-26 2014-11-26 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna WE-60-X/Y Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki Zakład Usług Technicznych "AUTOWAG" Mariusz Grochocki

PL 04 036

Więcej/more PL 04 036
2004-12-01 2014-12-01 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna ANKOM 60 ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza

PL 04 036

Więcej/more PL 04 036
2004-12-01 2014-12-01 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument ANKOM 60 ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza ANKOM Zakład Oprogramowania s.c. Krystyna Dusza Romuald Dusza

PL 04 037

Więcej/more PL 04 037
2004-12-09 2014-12-09 Certyfikat zatwierdzenia typu WE Waga nieautomatyczna ESHybrS/K Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled

PL 04 037

Więcej/more PL 04 037
2004-12-09 2014-12-09 Certificate of EC Type Approval Non-automatic Weighing Instrument ESHybrS/K Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled Elektronika Serwis Wagi i Systemy Ważące, Z. Czekała-Mukalled
do góry