Nawigacja

Publikacje

Publikacje

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
physica medica

The European Joint Research Project UHDpulse – Metrology for advanced radiotherapy using particle beams with ultra-high pulse dose rates, November 09, 2020

Measurement - okladka czasopisma w kolorze fioletowym. Projekt i budowa wzorca pierwotnego kermy w powietrzu w polach promieniowania gamma nuklidów Cs-137 i Co-60. M. M. Szymko, L. Michalik, A. B. Knyziak, A. W. Wójtowicz: Development and characterization of air kerma cavity standardMeasurement, Volume 136, March 2019, Pages 647-657.
Nuclear Instruments & Methods in physics research - napis na żółtej okładce.

Pomiar i wytwarzanie małych prądów stałych na poziomie pA (>10-12A) i fA (>10-15A) z niepewnością rozszerzoną (k=2) poniżej 0,01%: A. B. Knyziak, W. Rzodkiewicz: Measurement methods of ionization current and electric charges in radiation dosimetryNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016.

Nuclear Instruments & Methods in physics research - napis na żółtej okładce.

Projekt i budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie nowych metod pomiaru objętości aerozoli z wykorzystaniem metod rentgenowskich: A. B. Knyziak, W. Rzodkiewicz: New X-ray testing methods of aerosol products for industrial radiographyNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016

Automatyzacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania w polu promieniowania gamma, Przegląd Elektrotechniczny 04/2011 Str. 253
Automatyzacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania w polu promieniowania rentgenowskiego, Przegląd Elektrotechniczny 05/2010 Str. 30
Porównanie metod pomiarów małych prądów jonizacyjnych, Przegląd Elektrotechniczny 10/2009 Str. 177-181
Metody pomiarów małych prądów jonizacyjnych rzędu 10-15 A, Przegląd Elektrotechniczny 02/2009 Str. 56-58
do góry