Nawigacja

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Promieniowania Jonizującego

Autor : Adrian Knyziak
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Stanowisko do pomiaru dawki pochłoniętej w wodzie promieniowania gamma Co-60

Zadania

Symbol promieniowania w kolorze granatowym. Symbolem tym oznacza się miejsce, w którym istnieje promieniowanie.

1. Utrzymanie i doskonalenie wzorców pierwotnych kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego i gamma oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych:

 • BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Raport BIPM 96/2),
 • BIPM Paryż 1994 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania gamma nuklidów Cs-137 i Co-60 (Raport BIPM 97/2),
 • EURAMET 813 – Porównanie kermy w powietrzu i dawki pochłoniętej w wodzie dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 w radioterapii.
 • BIPM Paryż 2006 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania gamma nuklidu Co-60 i Cs-137 (Metrologia 2011 48 Tech. Supp.06015),​
 • BIPM Paryż 2010 - Międzynarodowe porównanie wzorców kermy w powietrzu promieniowania rentgenowskiego w zakresie napięć od 10 kV do 50 kV oraz od 100 kV do 250 kV (Metrologia 2011 49 Tech. Supp.06002 i Metrologia 2013 50 Tech. Suppl. 06003),
 • POL/2019/CMA/01- Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla mammografii - kerma w powietrzu dla promieniowania rentgenowskiego  (GUM – IAEA).
 • POL/2019/CDR/01- Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla diagnostyki medycznej - kerma w powietrzu dla promieniowania rentgenowskiego jakości RQR-5, RQR-10 i RQT-9  (GUM – IAEA).
 • POL/2019/CRP/01 - Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla ochrony radiologicznej- kerma w powietrzu dla promieniowania rentgenowskiego jakości N-40, N-80, N-100, N-200, N-300 (GUM – IAEA).
 • POL/2020/CRT/01 - Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla radioterapii - kerma w powietrzu dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 (GUM – IAEA).
 • POL/2020/CRP/01- Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla ochrony radiologicznej- kerma w powietrzu dla promieniowania gamma nuklidu Cs-137 (GUM – IAEA).

2. Przekazywanie jednostki kermy z zachowaniem spójności pomiarowej:

 • wzorcowanie dawkomierzy ochrony radiologicznej z komorami jonizacyjnymi,
 • wzorcowanie ław pomiarowych,
 • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania rentgenowskiego i gamma dowolnych substancji,
 • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

3. Utrzymanie i doskonalenie wzorców odniesienia GUM dawki pochłoniętej w wodzie promieniowania gamma. Udział w porównaniach międzynarodowych:

CMP-POL/2013/02 – Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla radioterapii (dawka pochłonięta w wodzie) dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 (GUM – IAEA).

POL/2020/CRT/01 - Porównanie współczynników wzorcowania komór jonizacyjnych dla radioterapii - dawka pochłonięta w wodzie dla promieniowania gamma nuklidu Co-60 (GUM – IAEA).

4. Przekazywanie jednostki dawki pochłoniętej w wodzie z zachowaniem spójności pomiarowej: 

 • wzorcowanie dawkomierzy terapeutycznych z komorami jonizacyjnymi,
 • naświetlanie dawkami wzorcowymi promieniowania gamma dowolnych substancji,
 • wykonanie ekspertyz przyrządów do pomiaru promieniowania jonizującego.

5. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

6. Organizowanie i udział w krajowych porównaniach.

 

Stanowiska pomiarowe

Kontakt z laboratorium

 

Publikacje

physica medica

The European Joint Research Project UHDpulse – Metrology for advanced radiotherapy using particle beams with ultra-high pulse dose rates, November 09, 2020

Measurement - okladka czasopisma w kolorze fioletowym. Projekt i budowa wzorca pierwotnego kermy w powietrzu w polach promieniowania gamma nuklidów Cs-137 i Co-60. M. M. Szymko, L. Michalik, A. B. Knyziak, A. W. Wójtowicz: Development and characterization of air kerma cavity standardMeasurement, Volume 136, March 2019, Pages 647-657.
Nuclear Instruments & Methods in physics research - napis na żółtej okładce.

Pomiar i wytwarzanie małych prądów stałych na poziomie pA (>10-12A) i fA (>10-15A) z niepewnością rozszerzoną (k=2) poniżej 0,01%: A. B. Knyziak, W. Rzodkiewicz: Measurement methods of ionization current and electric charges in radiation dosimetryNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016.

Nuclear Instruments & Methods in physics research - napis na żółtej okładce.

Projekt i budowa stanowiska pomiarowego oraz opracowanie nowych metod pomiaru objętości aerozoli z wykorzystaniem metod rentgenowskich: A. B. Knyziak, W. Rzodkiewicz: New X-ray testing methods of aerosol products for industrial radiographyNuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, Volume 822, Pages 1-8, 2016

Automatyzacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania w polu promieniowania gamma, Przegląd Elektrotechniczny 04/2011 Str. 253
Automatyzacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania w polu promieniowania rentgenowskiego, Przegląd Elektrotechniczny 05/2010 Str. 30
Porównanie metod pomiarów małych prądów jonizacyjnych, Przegląd Elektrotechniczny 10/2009 Str. 177-181
Metody pomiarów małych prądów jonizacyjnych rzędu 10-15 A, Przegląd Elektrotechniczny 02/2009 Str. 56-58
do góry