Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Stanowiska pomiarowe w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia

Autor : Adam Brzozowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Twardość

Wzorzec odniesienia twardości Rockwella

 

Stanowisko służy do wzorcowania wzorców twardości Rockwella I rzędu w zakresie skal A, B, C, D, E, F, G, H, K, zgodnie z normą PN-EN ISO 6508-3. Układ pomiarowy stanowi interferometr laserowy na bazie lasera He-Ne. Zainstalowany program komputerowy umożliwia dodatkowo wizualizację przebiegu cyklu pomiarowego.

Wzorzec odniesienia twardości Vickersa

wzorcowanie wzorca twardości Vickersa (element wzorca odniesienia twardości Vickersa), faza obciążania    

Po lewej: wzorcowanie wzorca twardości Vickersa (element wzorca odniesienia twardości Vickersa), faza obciążania

Po prawej: element wzorca odniesienia twardości Vickersa, fragment układu obciążającego w zakresie skal HV1-HV10

Element wzorca odniesienia twardości Vickersa - układ pomiarowy (mikroskop z kamerą i monitorem z obrazem odcisku Vickersa)

Mikroskop do pomiaru przekątnych odcisków Vickersa

Mikroskop do pomiaru przekątnych odcisków Vickersa

Wzorzec odniesienia twardości Brinella

Układ obciążający stanowiska wzorcowego twardości Brinella, wchodzący w skład wzorca odniesienia twardości Brinella GUM, przeznaczony jest do wykonywania odcisków przy wzorcowaniu wzorców twardości Brinella w zakresie skal HBW5/250, HBW10/500, HBW5/750, HBW10/1000, HBW10/1500, HBW10/3000.

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella (skala HBW10/3000) (wykonywanie odcisku Brinella, faza obciążania)

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella (skala HBW10/3000) (wykonywanie odcisku Brinella, faza obciążania)

Mikroskop cyfrowy z możliwością pomiaru automatycznego i manualnego służy do pomiarów średnic odcisków Brinella w zakresie od 1 mm do 6 mm

Mikroskop cyfrowy z możliwością pomiaru automatycznego i manualnego służy do pomiarów średnic odcisków Brinella w zakresie od 1 mm do 6 mm

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - faza obciążania

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - faza obciążania

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - pomiar średnicy odcisku     Wzorzec Brinella z naniesionymi odciskami

Wzorcowanie wzorca twardości Brinella - pomiar średnicy odcisku    Wzorzec Brinella z naniesionymi odciskami

Siła

Stanowiska wzorcowe stosowane są do przekazywania jednostki siły. Siła odtwarzana jest pierwotnie za pomocą obciążników lub wtórnie przy pomocy siłomierzy o najlepszej dokładności pomiarowej. Masa obciążników odniesiona jest do państwowego wzorca jednostki masy.
Stanowiska wzorcowe służą do sprawdzania i wzorcowania, siłami ściskającymi i rozciągającymi, urządzeń do pomiaru sił statycznych: tensometrycznych przetworników siły, siłomierzy elektronicznych, pałąkowych, pierścieniowych oraz siłomierzy sprężynowych.

W Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia znajduje się stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN·m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych. Wzorcowanie na tym stanowisku odbywa się metodą porównawczą poprzez porównanie wskazań układu odniesienia oraz wskazań wzorcowanego przyrządu. Możliwe jest wykonywanie wzorcowań dwóch typów urządzeń:

 • momentomierzy, zgodnie z normą DIN 51309:2005-12 Materials testing machines - Calibration of static torque measuring devices (metoda ta jest zgodna także z wytycznymi dokumentu EURAMET cg-14 Guidelines on the Calibration of Static Torque Measuring Devices, wyd. 2 z 2011 r.),
 • kluczy dynamometrycznych referencyjnych (transferowych, ang. – transfer torque wrench), zgodnie z wytycznymi przewodnika DKD-R 3-7 Static calibration of reference torque wrenches, wyd. 10/2003).

Ciśnienie

Wzorzec odniesienia jednostki ciśnienia – stanowisko wzorcowe

 
Stanowisko wzorcowe o zakresie pomiarowym do 7 MPa, służące do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego. Czynnikami przekazującymi ciśnienie są azot i powietrze.
 


Podstawa z zespołem pomiarowym i obciążnikami, część stanowiska wzorcowego o zakresie pomiarowym do 7 MPa.

 

 
 
Stanowisko wzorcowe o zakresie pomiarowym do 100 MPa, służące do pomiaru ciśnienia względnego. Czynnikiem przekazującym ciśnienie jest olej.

 

Zestaw obciążników do stanowiska wzorcowego o zakresie pomiarowym do 100 MPa.

 • Obciążniki wzorcowe do 500 N W skrzynce znajdują się obciążniki wzorcowe do 500 N
  Obciążniki wzorcowe do 500 N
 • Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
  Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 N Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 N
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 N
 • Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
  Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 5 kN Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 5 kN
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 5 kN
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 kN Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 kN
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 kN
 • Obciążniki do stanowiska wzorcowego siły do 500 kN Obciążniki do stanowiska wzorcowego siły do 500 kN - wielka konstrukcja, stelaż przymocowany do podłoża, pośrodku szyny
  Obciążniki do stanowiska wzorcowego siły do 500 kN
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 55 kN Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
 • Fragment maszyny obciążnikowej stanowiska wzorcowego siły do 55 kN Fragment maszyny obciążnikowej stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
  Fragment maszyny obciążnikowej stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
 • Obciążniki do maszyny 55kN Obciążniki do maszyny 55kN
  Obciążniki do maszyny 55kN
 • Przetwornik siły 10 MN Przetwornik siły 10 MN znajdujący się w skrzynce - wersja stanowiska wyjazdowego dla klienta
  Przetwornik siły 10 MN
 • Maszyna hydrauliczna wtórnego stanowiska wzorcowego siły do 3000 kN Maszyna hydrauliczna wtórnego stanowiska wzorcowego siły do 3000 kN
  Maszyna hydrauliczna wtórnego stanowiska wzorcowego siły do 3000 kN
 • Siłomierze z zestawu do przeprowadzania porównań międzynarodowych oraz do wzorcowania siłami ściskającymi i rozciągającymi maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych oraz urządzeń technologicznych do 5000 kN Siłomierze z zestawu do przeprowadzania porównań międzynarodowych oraz do wzorcowania siłami ściskającymi i rozciągającymi maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych oraz urządzeń technologicznych do 5000 kN - leżą na stole nieprzymocowane
  Siłomierze z zestawu do przeprowadzania porównań międzynarodowych oraz do wzorcowania siłami ściskającymi i rozciągającymi maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych oraz urządzeń technologicznych do 5000 kN
 • Stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN · m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych Stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN · m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych. Stanowisko obsługuje mężczyzna w fartuchu, siedzący na krześle.
  Stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN · m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych
do góry