Nawigacja

Stanowiska pomiarowe

Stanowiska pomiarowe w Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia

Autor : Adam Brzozowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Siła

Stanowiska wzorcowe stosowane są do przekazywania jednostki siły. Siła odtwarzana jest pierwotnie za pomocą obciążników lub wtórnie przy pomocy siłomierzy o najlepszej dokładności pomiarowej. Masa obciążników odniesiona jest do państwowego wzorca jednostki masy.
Stanowiska wzorcowe służą do sprawdzania i wzorcowania, siłami ściskającymi i rozciągającymi, urządzeń do pomiaru sił statycznych: tensometrycznych przetworników siły, siłomierzy elektronicznych, pałąkowych, pierścieniowych oraz siłomierzy sprężynowych.

W Laboratorium Siły, Twardości i Ciśnienia znajduje się stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN·m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych. Wzorcowanie na tym stanowisku odbywa się metodą porównawczą poprzez porównanie wskazań układu odniesienia oraz wskazań wzorcowanego przyrządu. Możliwe jest wykonywanie wzorcowań dwóch typów urządzeń:

 • momentomierzy, zgodnie z normą DIN 51309:2005-12 Materials testing machines - Calibration of static torque measuring devices (metoda ta jest zgodna także z wytycznymi dokumentu EURAMET cg-14 Guidelines on the Calibration of Static Torque Measuring Devices, wyd. 2 z 2011 r.),
 • kluczy dynamometrycznych referencyjnych (transferowych, ang. – transfer torque wrench), zgodnie z wytycznymi przewodnika DKD-R 3-7 Static calibration of reference torque wrenches, wyd. 10/2003).

Ciśnienie

Wzorzec odniesienia jednostki ciśnienia – stanowisko wzorcowe

 
Stanowisko wzorcowe o zakresie pomiarowym do 7 MPa, służące do pomiaru ciśnienia absolutnego i względnego. Czynnikami przekazującymi ciśnienie są azot i powietrze.
 


Podstawa z zespołem pomiarowym i obciążnikami, część stanowiska wzorcowego o zakresie pomiarowym do 7 MPa.

 

 
 
Stanowisko wzorcowe o zakresie pomiarowym do 100 MPa, służące do pomiaru ciśnienia względnego. Czynnikiem przekazującym ciśnienie jest olej.

 

Zestaw obciążników do stanowiska wzorcowego o zakresie pomiarowym do 100 MPa.

 • Obciążniki wzorcowe do 500 N W skrzynce znajdują się obciążniki wzorcowe do 500 N
  Obciążniki wzorcowe do 500 N
 • Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
  Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 N Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 N
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 N
 • Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
  Fragment stanowiska wzorcowego siły do 500 N
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 5 kN Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 5 kN
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 5 kN
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 kN Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 kN
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 500 kN
 • Obciążniki do stanowiska wzorcowego siły do 500 kN Obciążniki do stanowiska wzorcowego siły do 500 kN - wielka konstrukcja, stelaż przymocowany do podłoża, pośrodku szyny
  Obciążniki do stanowiska wzorcowego siły do 500 kN
 • Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 55 kN Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
  Maszyna obciążnikowa stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
 • Fragment maszyny obciążnikowej stanowiska wzorcowego siły do 55 kN Fragment maszyny obciążnikowej stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
  Fragment maszyny obciążnikowej stanowiska wzorcowego siły do 55 kN
 • Obciążniki do maszyny 55kN Obciążniki do maszyny 55kN
  Obciążniki do maszyny 55kN
 • Przetwornik siły 10 MN Przetwornik siły 10 MN znajdujący się w skrzynce - wersja stanowiska wyjazdowego dla klienta
  Przetwornik siły 10 MN
 • Maszyna hydrauliczna wtórnego stanowiska wzorcowego siły do 3000 kN Maszyna hydrauliczna wtórnego stanowiska wzorcowego siły do 3000 kN
  Maszyna hydrauliczna wtórnego stanowiska wzorcowego siły do 3000 kN
 • Siłomierze z zestawu do przeprowadzania porównań międzynarodowych oraz do wzorcowania siłami ściskającymi i rozciągającymi maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych oraz urządzeń technologicznych do 5000 kN Siłomierze z zestawu do przeprowadzania porównań międzynarodowych oraz do wzorcowania siłami ściskającymi i rozciągającymi maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych oraz urządzeń technologicznych do 5000 kN - leżą na stole nieprzymocowane
  Siłomierze z zestawu do przeprowadzania porównań międzynarodowych oraz do wzorcowania siłami ściskającymi i rozciągającymi maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych oraz urządzeń technologicznych do 5000 kN
 • Stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN · m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych Stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN · m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych. Stanowisko obsługuje mężczyzna w fartuchu, siedzący na krześle.
  Stanowisko wzorcowania momentu siły do 5 kN · m, które służy do wzorcowania momentomierzy, przetworników momentu siły i kluczy dynamometrycznych referencyjnych
do góry