Nawigacja

Pracownie

Pracownia Ciśnienia

Autor : Jolanta Wasilewska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowym zadaniem Pracowni jest zapewnienie krajowej spójności pomiarowej w dziedzinie ciśnienia, utrzymywanie wzorców pomiarowych, zapewnienie ich powiązania z wzorcami międzynarodowymi poprzez udział w porównaniach międzynarodowych. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie i przekazywanie jednostki ciśnienia następującym podmiotom gospodarczym: laboratoriom akredytowanym, uczelniom i instytutom, producentom przyrządów pomiarowych, ale przede wszystkim instytucjom reprezentującym krajowy przemysł. Do zadań Pracowni należy również współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi EURAMET, OIML oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

W Pracowni Ciśnienia wzorcowane są następujące typy przyrządów pomiarowych do pomiaru ciśnienia: ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe, ciśnieniomierze elektroniczne i ciśnieniomierze sprężynowe. Usługi dotyczą ciśnieniomierzy w zakresie ciśnienia względnego, jak i absolutnego.

Rodzaj przyrządu pomiarowego

Zakres pomiarowy

Niepewność rozszerzona
(k = 2)

Ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe

Ciśnieniomierze elektroniczne

Ciśnienie względne (gaz)

(-100 ÷ -1,5) kPa

(0 ÷ 170) kPa

170 kPa ÷ 7 MPa

(5 ÷ 0,8) Pa

(0,2 Pa + 2,5E-05p)

3,0E-05p

Ciśnieniomierze elektroniczne

Ciśnienie względne (gaz)

(3,5 ÷ 170) kPa

170 kPa ÷ 7 MPa

(0,2 Pa + 2,7E-05p)

3E-05p

Ciśnieniomierze elektroniczne

Ciśnienie względne (olej)

(0,2 ÷ 10) MPa

(10 ÷ 100) MPa

(100 ÷ 250) MPa

(6 Pa + 3,0E-05p)

(3,0E-05p + 2,1E-13p2)

340 Pa + 4,0E-05p

Ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe

3,5 kPa ÷ 250 MPa

(0,2 Pa + 2,5E-05p) ÷ 340 Pa + 4,0E-05p

 

 p – mierzone ciśnienie w Pa

Pracownia Ciśnienia uczestniczy w porównaniach międzynarodowych w celu potwierdzenia swoich zdolności pomiarowych:

  • EUROMET.M.P-K3.b Kluczowe porównania wzorców ciśnienia w zakresie (0,08 ÷ 7) MPa,
  • EURAMET nr 1252 Porównania wzorców ciśnienia, w których czynnikiem przekazującym ciśnienie jest olej, w zakresie (10 ÷ 100) MPa,
  • EURAMET.M.P-K1.c Porównania wzorców ciśnienia, w których czynnikiem przekazującym ciśnienie jest gaz, dla ciśnienia względnego w zakresie (0,7 ÷ 7) MPa,
  • EURAMET.M.P-S16 Porównania w zakresie wysokiego ciśnienia (do 250 MPa),
  • EURAMET 1109 Peer-review of QMSs.

W planach Pracowni Ciśnienia znajdują się:

  • ustanowienie państwowego wzorca ciśnienia,
  • zaprojektowanie i wykonanie wzorca ciśnienia nowej generacji w zakresie mikromanometrii, ciśnienia dynamicznego,
  • prace rozwojowe i badawcze związane ze stanowiskami pomiarowymi i wzorcami,
  • organizacja krajowych porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie ciśnienia,
  • prace związane z transferem technologii i wsparciem krajowego przemysłu, np. budowa stanowiska ciśnienia dynamicznego.

Certyfikowane materiały odniesienia

Miniatura - plakat informacyjny CMO Etanolu w wodzie

 

Artykuły

Okładka Biuletynu Metrologia i probiernictwo 2/2019 nr 23

Budowa układu konfekcjonowania certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci wodnych roztworów etanolu do opakowań jednostkowych Piotr Janko

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Pracowni

do góry