Nawigacja

Pracownie

Pracownia Fizykochemii

Autor : Elżbieta Lenard
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Gęstość

 • Utrzymywanie i doskonalenie państwowego wzorca jednostki miary gęstości oraz zapewnienie jego powiązania z wzorcami międzynarodowymi i wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
 • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary gęstości z zachowaniem spójności pomiarowej,
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru gęstości (gęstościomierze oscylacyjne, piknometry szklane i metalowe, areometry, wagi hydrostatyczne, próbki ciekłe i stałe)
 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców gęstości i napięcia powierzchniowego,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw,
 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni.

Porównania międzynarodowe

 • EUROMET 627 „Pomiary gęstości cieczy metodą ważenia hydrostatycznego ",
 • EUROMET 702 „Wzorcowanie areometrów szklanych metodą ważenia hydrostatycznego”,
 • EURAMET 1031 „Pomiary gęstości ciał stałych",
 • CCM.D-K4 „Wzorcowanie areometrów szklanych”,
 • EURAMET 1019 „Pomiary gęstości cieczy metodą ważenia hydrostatycznego”,
 • EURAMET 1240 „Wzorcowanie gęstościomierzy oscylacyjnych",
 • EURAMET 1109 „Peer-review of QMSs",
 • EURAMET 1297 „Wzorcowanie piknometru szklanego”.

Lepkość

 • Utrzymywanie i doskonalenie wzorca odniesienia jednostki miary lepkości oraz zapewnienie jego powiązania z wzorcami innych państw i z wzorcami międzynarodowymi poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
 • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary lepkości z zachowaniem spójności pomiarowej,
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru lepkości (wiskozymetry kapilarne szklane, Hőpplera, Stabingera, rotacyjne, kubki wypływowe),
 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców lepkości,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw,
 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni.

Porównania międzynarodowe

 • ASTM (American Society for Testing and Material) D.02.07.A,
 • EUROMET M.V-K3 (415) „Pomiary lepkości ciekłych wzorców lepkości, lepkość kinematyczna: 5000 mm2/s w temperaturze 20 °C, 40 °C i 80 °C; 500000 mm2/s w temperaturze 20 °C, 25 °C i 40 °C”,
 • CCM.V.-K1.A „Pomiary lepkości ciekłego wzorca A lepkości, lepkość kinematyczna: 10 mm2/s w temperaturze 20 °C”,
 • CCM.V.-K1.B1 „Pomiary lepkości ciekłego wzorca B1, lepkość kinematyczna: 1300 mm2/s w temperaturze 20 °C”,
 • CCM.V.-K1.B2 „Pomiary lepkości ciekłego wzorca B2, lepkość kinematyczna: 400 mm2/s w temperaturze 40 °C”,
 • CCM.V.-K1.C „Pomiary lepkości ciekłego wzorca C, lepkość kinematyczna: 40000 mm2/s w temperaturze 20 °C”,
 • CCM.V-K3 „Pomiary lepkości ciekłych wzorców lepkości: wzorca A, lepkość kinematyczna: 5 mm2/s, w temperaturze 15 °C i 20 °C, wzorca B, lepkość kinematyczna: 2000 mm2/s w temperaturze 20 °C i 40 °C, wzorca C, lepkość kinematyczna: 160000 mm2/s w temperaturze 40 °C”,
 • CCM.V–K4 „Pomiary lepkości ciekłych wzorców lepkości: wzorca A, lepkość kinematyczna: 170 mm2/s, w temperaturze 20 °C i 40 °C, wzorca B, lepkość kinematyczna: 10 000 mm2/s w temperaturze 20 °C i 10 °C”.

Objętość statyczna

Główne zadania

 • Utrzymywanie wzorca odniesienia jednostki objętości statycznej oraz zapewnienie jego powiązania z wzorcami międzynarodowymi i wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
 • odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary objętości statycznej z zachowaniem spójności pomiarowej,
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru objętości statycznej (kolby, pipety jednomiarowe i wielomiarowe, cylindry pomiarowe, biurety, pipety tłokowe, pojemniki),
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw,
 • współpraca z Konsultacyjnymi Zespołami Metrologicznymi w zakresie pomiarów i badań zgodnych z zakresem działania pracowni.

Porównania międzynarodowe

 • EUROMET 691 Wzorcowanie kolby szklanej 5 l,
 • EURAMET 1297 Wzorcowanie kolby szklanej 500 ml,
 • EURAMET 1109 Peer review of QMSs,
 • EURAMET 1322 Wzorcowanie mikropipety 100 μl,
 • EURAMET 1425 Wzorcowanie mikropipet metodą fotometryczną.

Certyfikowane materiały odniesienia

Ciekłe wzorce gęstości   Ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego    

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Pracowni

do góry