Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Masy

Autor : Anna Kania-Markocka
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Laboratorium Masy realizuje zadania z zakresu pomiarów masy. W laboratorium utrzymywany jest państwowy wzorzec jednostki miary masy – prototyp kilograma nr 51 oraz państwowy wzorcowy gęstościomierz zbożowy 20 L nr 111.

Współczesny przemysł i handel stawiają przed nami wiele nowych wyzwań, którym nasze laboratorium stara się wychodzić naprzeciw. Współpracujemy z producentami przyrządów do pomiaru masy, akredytowanymi laboratoriami wzorcującymi i użytkownikami wag w zakresie wykonywania wzorcowań, badań i udzielania konsultacji technicznych. Wspieramy rozwój sektora przemysłowego w dziedzinie pomiarów masy, wag i gęstościomierzy zbożowych oraz ekspertyz i doradztwa technicznego w obszarze metrologii. Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia metrologiczne z zakresu m.in. wzorcowania wzorców masy, wag automatycznych i nieautomatycznych.

Przedstawiciele laboratorium biorą czynny udział w pracach i spotkaniach komitetów technicznych EURAMET TC-M, komitetu doradczego Masa i Wielkości Pochodne CCM, a także Międzynarodowej Organizacji Metrologii Prawnej (OIML).

Laboratorium Masy uczestniczy w porównaniach międzynarodowych w celu potwierdzenia swoich najlepszych zdolności pomiarowych. W ostatnich latach były to porównania:

  • EUROMET 509 „Porównania platyno-irydowych wzorców masy 1 kg",
  • EUROMET.M.M-K4 (510) „Porównania stalowych wzorców masy 1 kg",
  • CCM.M-K5 „Porównania wzorców masy - wielokrotności i podwielokrotności kilograma".

Planujemy również rozwijanie współpracy w zakresie dynamicznych pomiarów masy całkowitej i nacisków osi pojazdów samochodowych.

Zadania:  

  • przekazywanie jednostki miary masy z zachowaniem spójności pomiarowej utrzymywanego przez pracownię państwowego wzorca jednostki masy z międzynarodowym wzorcem kilograma;
  • utrzymywanie państwowego wzorcowego gęstościomierza zbożowego 20 L i zapewnienie jego spójności z wzorcowym gęstościomierzem zbożowym Unii Europejskiej;
  • przekazywanie jednostki masy od wzorca państwowego do wzorców masy niższego rzędu klas dokładności E1, E2, F1 itd;
  • prowadzenie prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie pomiarów masy;
  • prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i rozwojem stanowisk pomiarowych;
  • realizowanie zadań Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia badań związanych z potwierdzaniem zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych z wymaganiami dyrektyw NAWI i MID;
  • realizowanie zadań z zakresu prawnej kontroli metrologicznej w obszarze wykonywania badań wag samochodowych i gęstościomierzy zbożowych do zatwierdzenia typu.

Kierownik Laboratorium: Anna Kania-Markocka

Stanowiska pomiarowe w Laboratorium

Kontakt do Laboratorium

do góry