Nawigacja

Masa

Zakład Mechaniki i Akustyki

Autor : Andrzej Hantz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W Laboratorium Masy dwa srebrne odważniki stojące na podstawie, zamknięte w szkalnym kloszu.

Podstawowe informacje

Zakład Mechaniki i Akustyki realizuje zadania, które odwołują się bezpośrednio lub pośrednio do jednostki miary masy, prowadzi także prace w dziedzinie metrologii akustycznej i drgań mechanicznych. 

W Zakładzie utrzymywany jest państwowy wzorzec jednostki miary masy, prototyp kilograma nr 51 spójny z międzynarodowym wzorcem masy, należącym do BIPM.

Zakład realizuje zadania związane z pomiarami: masy, ciśnienia, siły, twardości i stężenia masowego etanolu. Świadczy usługi w zakresie wzorcowania, m.in. wzorców masy klas dokładności E1, E2, F1, F2, i M1, oraz obciążników, wag nieautomatycznych, automatycznych, ciśnieniomierzy (wzorców ciśnienia), twardościomierzy i wzorców twardości Rockwella, Brinella, Vickersa i Knoopa oraz twardościomierzy (do gumy i tworzyw sztucznych) Shore’a, siłomierzy i maszyn wytrzymałościowych do prób statycznych, momentomierzy, kluczy dynamometrycznych i analizatorów wydechu.

Ponadto Zakład realizuje zadania Jednostki Notyfikowanej w zakresie prowadzenia badań, związanych z potwierdzaniem zgodności wag nieautomatycznych i automatycznych z wymaganiami dyrektyw NAWI i MID w procesie ich legalizacji pierwotnej i ponownej.

Zadania

  • opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych realizujących spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla ww. pomiarów;
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie wzorców i przyrządów pomiarowych;
  • prowadzenie badań legalizacyjnych wag nieautomatycznych i automatycznych w ramach kompetencji Jednostki Notyfikowanej;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii wielkości masy, ciśnienia, siły, twardości, wspierającej różne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu kompetencji laboratorium, w tym prowadzenie szkoleń m.in. dla terenowej służby miar;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii masy.

Zadania z dziedziny akustyki są opisane na stronie Laboratorium Akustyki.

Laboratoria

Kontakt do Zakładu

do góry