Nawigacja

Fotometria i Radiometria

Fotometria i Radiometria

Autor : Łukasz Litwiniuk
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

W laboratoriach zajmujących się dziedziną fotometrii i radiometrii prowadzone są prace w dziedzinie pomiarów światłości, strumienia świetlnego, natężenia oświetlenia, luminancji świetlnej, widmowej czułości odbiorników promieniowania, temperatury barwowej, składowych trójchromatycznych i współrzędnych chromatyczności promieniowania emitowanego przez źródła światła, połysku, widmowego współczynnika przepuszczania, gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania, długości fali promieniowania przepuszczonego, składowych trójchromatycznych i współrzędnych chromatyczności promieniowania przepuszczonego, widmowego współczynnika odbicia, widmowego współczynnika luminancji, składowych trójchromatycznych i współrzędnych chromatyczności promieniowania odbitego.

Nasze zadania

  • opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych realizujących spójność pomiarową do jednostek miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla pomiarów fotometrycznych i radiometrycznych o najwyższej jakości metrologicznej;
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia;
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych;
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii wielkości fotometrycznych i radiometrycznych wspierającej różne gałęzie polskiej gospodarki;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy oraz doświadczenia z zakresu metrologii wielkości fotometrycznych i radiometrycznych;
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii wielkości fotometrycznych i radiometrycznych, w szczególności z CIPM CCPR (Komitet Doradczy ds. Fotometrii i Radiometrii Międzynarodowego Komitetu Miar oraz Komitetem Technicznym „Fotometria i Radiometria” (TC PR) Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.), a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML).

Laboratorium Wzorców Spektrofotometrycznych

Laboratorium Wzorców Fotometrycznych i Radiometrycznych

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Wzorców Barwy

Kontakt do Laboratorium

Kontakt do Zakładu

Publikacje

Okładka przewodnika "Fotometria i Radiometria" w kolorze zielonymPrzewodnik GUM - dziedzina FOTOMETRIA I RADIOMETRIA

do góry