Nawigacja

Pracownie

Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych

Autor : Grzegorz Sadkowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Pracownia realizuje zadania z następujących dziedzin metrologii elektrycznej: wysokie napięcia i prądy oraz moc i energia elektryczna. W Pracowni znajdują się dwa utrzymywane i doskonalone wzorce państwowe: państwowy wzorzec jednostki miary stosunku napięć przemiennych o częstotliwości 50 Hz i państwowy wzorzec jednostki miary stosunku prądów przemiennych o częstotliwości 50 Hz oraz wzorce odniesienia GUM jednostki miary mocy i energii elektrycznej. Dysponujemy stanowiskami pomiarowymi do wzorcowania przekładników napięciowych i prądowych, woltomierzy wysokiego napięcia przemiennego, obciążeń przekładników, mostków do wzorcowania przekładników oraz liczników energii elektrycznej. Pracownia przekazuje jednostki miar, wykonując usługi wzorcowania metodą mostkową zerową oraz bezpośredniego porównania.

Wzorcujemy przekładniki w cały zakres przekładni, napięć i prądów pierwotnych przekładników stosowanych w Polsce.

Dla potwierdzenia własnych zdolności pomiarowych (CMCs) w ww. dziedzinach oraz w celu zapewnienia międzynarodowej równoważności wzorców pomiarowych NMIs i wyników pomiarów Pracownia bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych.

Pracownia Pomiarów Elektroenergetycznych współpracuje z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML) i komitetem TC-12.

Pracownia wykonuje badania mające na celu doskonalenie istniejących wzorców państwowych, rozszerzenie obszaru ich zastosowania oraz rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinie metrologii wysokich napięć i energii elektrycznej. Obecnie, działalność badawcza Pracowni jest skierowana na pomiary mocy przy bardzo małych prądach przemiennych i stałych oraz przy przebiegach odkształconych.

Członkowie zespołu Pracowni Pomiarów Elektroenergetycznych przybliżali wiedzę o sposobach oszczędzania energii elektrycznej podczas „Nocy Muzeów” i pikniku naukowego z okazji Dnia Dziecka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Metrolodzy zespołu Pracowni biorą udział w krajowych konferencjach naukowych, dotyczących zagadnień metrologii elektrycznej, prezentując osiągnięcia Pracowni w formie plakatów, referatów i wystąpień ustnych. Tym samym przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy o pomiarach elektroenergetycznych oraz popularyzowania wiedzy metrologicznej. Ponadto członkowie zaspołu prowadzą także specjalistyczne szkolenia metrologiczne dotyczące wzorcowania przekładników i liczników energii elektrycznej. Pracownicy biorą udział w pracach Konsultacyjnego Zespołu GUM do spraw energii i środowiska w Głównym Urzędzie Miar.

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Kontakt do Pracowni

do góry