Nawigacja

Pracownie

Pracownia Kąta

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Pracownia Kąta realizuje zadania z dziedzin kąta płaskiego, refraktometrii i polarymetrii. Wspiera wiele gałęzi przemysłu (w tym przemysł motoryzacyjny, budowniczy, farmaceutyczny, spożywczy i wiele innych) w dążeniu do rzetelnych i dokładnych pomiarów. Pracownia Kąta utrzymuje trzy państwowe wzorce pomiarowe: jednostki kąta płaskiego, współczynnika załamania światła, kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła. Pracownia zapewnia spójność pomiarową w kraju poprzez wzorcowanie wzorców kąta i przyrządów do pomiaru kąta płaskiego, refraktometrów fotoelektrycznych i wizualnych, ciekłych i stałych wzorców refraktometrycznych, polarymetrów fotoelektrycznych oraz kwarcowych płytek kontrolnych. W Pracowni Kąta wytwarzane są także materiały odniesienia (wzorce polarymetryczne i wzorce refraktometryczne ciekłe).

Pracownia Kąta regularnie bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, aby potwierdzić wiarygodność wyników pomiarów, zapewnić powiązanie wzorców GUM z wzorcami jednostek miar w innych krajach i potwierdzić swoje zdolności pomiarowe ujęte w tabeli CMCs.  

Pracownia współpracuje z zagranicznymi krajowymi instytucjami metrologicznymi (NMI), m.in. z PTB (Braunschweig, Niemcy), CEM (Hiszpania), UME (Turcja), a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML) w dwóch podkomitetach: TC17/SC2 – Sacharymetria oraz TC3/SC3 – Materiały Odniesienia. W latach 2013–2016 Pracownia prowadziła prace badawcze w ramach wspólnego projektu EMRP SIB58 Angles.

Pracownia Kąta doskonali istniejące wzorce państwowe, podejmuje badania mające na celu rozszerzenie obszaru ich zastosowania oraz rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinach kąta płaskiego, refraktometrii i polarymetrii. Obecnie działalność badawcza Pracowni jest ukierunkowana na rozwój technik pomiarowych, mających na celu badania ciekłych wzorców refraktometrycznych metodą goniometryczną oraz rozwój metod pomiarowych precyzyjnych enkoderów kątowych i autokolimatorów fotoelektrycznych.

Członkowie zespołu Pracowni Kąta biorą udział w krajowych konferencjach naukowych związanych z metrologią, prezentując osiągnięcia Pracowni w formie plakatów, bądź wystąpień ustnych, rozpowszechniając wiedzę z dziedzin kąta płaskiego, refraktometrii i polarymetrii. Biorą również udział w audytach peer-review, także jako eksperci techniczni. Prowadzą specjalistyczne szkolenia metrologiczne.

Certyfikowane materiały odniesienia

 

Kontakt do Pracowni

do góry