Nawigacja

Pracownie

Pracownia Długości

Autor : Robert Szumski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Pracownia Długości realizuje zadania z dziedziny długości, wspierając wiele gałęzi przemysłu w dążeniu do rzetelnych i dokładnych pomiarów. Pracownia Długości utrzymuje w GUM państwowy wzorzec jednostki długości. W skład państwowego wzorca utrzymywanego przez Pracownię wchodzi syntezer częstotliwości optycznych i laser helowo-neonowy stabilizowany jodem, odtwarzające wzorcowe długości fal promieniowania elektromagnetycznego. Pracownia utrzymuje również wzorcowe stanowiska pomiarowe, wykorzystujące głównie metody interferencyjne do realizacji wzorcowań z najniższymi niepewnościami pomiaru w kraju. Pracownia zapewnia spójność pomiarową dla zainteresowanych podmiotów poprzez wzorcowanie laserów stabilizowanych, interferometrów laserowych, przyrządów do pomiaru długości, wzorców płaskości i wzorców końcowych.

Pracownia Długości regularnie bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, w celu potwierdzenia wiarygodności własnych wyników pomiarów, zapewnienia powiązania wzorców własnych z wzorcami jednostek miar w innych krajach i potwierdzić swoje zdolności pomiarowe CMC. Dane dotyczące zdolności pomiarowych (CMC) Pracowni Długości w zakresie wykonywanych wzorcowań, zawarte w Dodatku C do Porozumienia o Wzajemnym Uznawaniu CIPM MRA, dostępne są w bazie danych porównań kluczowych

Pracownia współpracuje z następującymi organizacjami międzynarodowymi: CIPM CCL (Komitet Doradczy ds. Długości Międzynarodowego Komitetu Miar), biorąc udział w porównaniach międzynarodowych organizowanych przez CCL i pracach Grupy Dyskusyjnej ds. płytek wzorcowych (DG1) oraz z Komitetem Technicznym europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET (TC-L). Pracownia współpracuje również z zagranicznymi krajowymi instytucjami metrologicznymi (NMI) w ramach wspólnych projektów badawczych oraz bierze udział w audytach wzajemnych „peer-review”. W latach 2013–2016 Laboratorium uczestniczyło w ramach Europejskiego Programu Badań w Metrologii (EMRP) w międzynarodowym projekcie JRP IND53 „Large Volume Metrology in Industry”.

Pracownia Długości doskonali utrzymywany wzorzec państwowy oraz wzorcowe stanowiska pomiarowe, podejmuje badania mające na celu rozszerzenie obszaru ich zastosowania oraz rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinie długości. Osiągnięcia naukowe pracowników prezentowane są w formie referatów bądź plakatów podczas konferencji naukowych związanych z metrologią oraz w formie recenzowanych publikacji naukowych.

Metrolodzy z Pracowni Długości rozpowszechniają wiedzę o roli pomiarów z dziedziny długości oraz popularyzują wiedzę metrologiczną m.in. podczas konferencji naukowych, szkoleń specjalistycznych, pikników naukowych oraz praktyk, wizyt i wycieczek w GUM.

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Pracowni

do góry