Nawigacja

Laboratorium

Samodzielne Laboratorium Długości

Autor : Dariusz Czułek
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Samodzielne Laboratorium Długości prowadzi prace w zakresie częstotliwości fali światła emitowanego przez lasery stabilizowane, długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, współczynnika załamania światła i kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji fali świetlnej.

Nasze zadania

 • inicjowanie, określanie kierunków i prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w pomiarach długości, kąta płaskiego, refraktometrii i polarymetrii, metrologii wielkości geometrycznych, w szczególności współrzędnościowej techniki pomiarowej i pomiarów geometrii powierzchni;
 • utrzymywanie państwowych wzorców: jednostki długości, jednostki kąta płaskiego, jednostki współczynnika załamania światła oraz jednostki kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji płaskospolaryzowanej fali świetlnej w widzialnym zakresie widma i ich dokumentacji;
 • budowa i utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia oraz prowadzenie prac związanych z zapewnieniem ich powiązania z wzorcami innych państw lub wzorcami międzynarodowymi;
 • prowadzenie prac związanych z budową, utrzymywaniem i rozwojem stanowisk pomiarowych związanych z pomiarami długości, kąta płaskiego, refraktometrii, polarymetrii i wielkości geometrycznych oraz pomiarami częstotliwości fali światła emitowanego przez lasery stabilizowane;
 • przekazywanie wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia z dziedziny długości, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie porozumień międzynarodowych poprzez wykonywanie wzorcowań, wzorców i przyrządów pomiarowych, wymienionych w aktualnym „Cenniku usług” oraz, w miarę posiadanych możliwości, innych, zgłaszanych jednostkowo przez zainteresowane podmioty;
 • wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia: refraktometrycznych (ciekły wzorzec refraktometryczny – gliceryna) oraz polarymetrycznych (sacharoza);
 • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego, prowadzenie szkoleń z zakresu długości;
 • opracowywanie instrukcji wzorcowania i innych dokumentów systemu zarządzania w zakresie działalności poszczególnych Pracowni;
 • udział w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, z obszaru metrologii długości;
 • opiniowanie projektów norm, zaleceń, aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu działalności Laboratorium;
 • organizowanie i udział w porównaniach międzylaboratoryjnych krajowych i zagranicznych;
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, w tym udział w pracach komitetów, organów i grup roboczych, OIML, WELMEC.

 

Pracownie

Pracownia Długości

Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych

Pracownia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kontakt do Laboratorium

 

Publikacje

Miniatura pierwszej strony artykułu: A METHOD OF MAGNETIC FIELD MEASUREMENT IN A SCANNING ELECTRON MICROSCOPE USING A MICROCANTILEVER MAGNETOMETER A METHOD OF MAGNETIC FIELD MEASUREMENT IN A SCANNING ELECTRON MICROSCOPE USING A MICROCANTILEVER MAGNETOMETER - Karolina Orłowska, Maria E. Mognaschi, Krzysztof Kwoka, Tomasz Piasecki, Piotr Kunicki , Andrzej Sierakowski, Wojciech Majstrzyk, Arkadiusz Podgórni, Bartosz Pruchnik, Paolo di Barba, Teodor Gotszalk, 2020
Okładka Przewodnika Długość w kolorze pomarańczowym, po środku w kółku napis "Długość. Przewodnik po dziedzinie"

Przewodnik GUM
Dziedzina DŁUGOŚĆ 

Screen ze strony internetowej IOP Metrologia, na której znalazł się artykuł.

 

Linking the optical and the mechanical measurements of dimension by a Newton’s rings method - Petr Balling, Zbigniew Ramotowski, Robert Szumski, Antti Lassila, Petr Křen, Pavel Mašika, 2019

Grafika znajdująca się w artykule - "Półautomatyczny układ pomiarowy multispektralnego interferometru laserowego do wzorcowania długich płytek wzorcowych".

Półautomatyczny układ pomiarowy multispektralnego interferometru laserowego do wzorcowania długich płytek wzorcowychRobert Szumski (Laboratorium Długości), 2017

 

 

do góry