Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych

Autor : Piotr Sosinowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych prowadzi prace w dziedzinie pomiarów długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, współczynnika załamania światła.

Zadania

  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miary kąta płaskiego oraz współczynnika złamania światła;
  • budowa i utrzymywanie wzorców odniesienia w obszarze długości, kąta płaskiego, pomiarów współrzędnościowych i parametrów geometrii powierzchni oraz prowadzenie prac związanych z zapewnieniem ich powiązania z wzorcami innych państw lub wzorcami międzynarodowymi;
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących państwowego wzorca jednostek miar kąta płaskiego i współczynnika załamania światła oraz budowy, utrzymywania  i rozwoju stanowisk, opracowywania i doskonalenia metod pomiarowych oraz metod oceny niepewności wyników pomiarów do realizacji wzorcowań i ekspertyz w obszarze długości, kąta płaskiego, pomiarów współrzędnościowych i parametrów geometrii powierzchni;
  • przekazywanie wartości jednostek miar od państwowego wzorca jednostki miary kąta płaskiego oraz współczynnika złamania światła, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie porozumień międzynarodowych (Cennik usług z zakresu długości);
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia metrologicznego do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego;
  • organizowanie krajowych porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie długości, kąta płaskiego, pomiarów współrzędnościowych i parametrów geometrii powierzchni;
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, w tym uczestnictwo w komitecie CCL oraz udział w pracach TC-L EURAMET-u.

Badania i rozwój

Logotyp programu EMRP Logotyp programu EMPIR logotyp organizacji Euramet
Logotyp projektu Luminar

Support for a European Metrology Network
on advanced manufacturing - 19NET01

logotyp projektu LAVA logotyp projektu EUCOM
- zakończony
Logotyp projektu Probe Trace EMN for Advanced Manufacturing
Logotyp projektu Angles Logotyp Projektu GeoMetre Logotyp projektu Dynamite

20IND07 TracOptic

Logotyp projektu MeTexSPM  

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Laboratorium

do góry