Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Długości

Autor : Robert Szumski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Laboratorium Długości prowadzi prace w dziedzinie pomiarów w zakresie: częstotliwości fali światła emitowanego przez lasery stabilizowane, długości oraz współczynnika załamania światła w powietrzu wyznaczanego przez zespoły kompensacji.

 

Zadania

  • utrzymywanie i rozwijanie państwowego wzorca jednostki miary długości;
  • budowa i utrzymywanie wzorców odniesienia w obszarze częstotliwości fali światła emitowanego przez lasery stabilizowane, długości, współczynnika załamania światła w powietrzu, wyznaczanego przez zespoły kompensacji oraz prowadzenie prac związanych z zapewnieniem ich powiązania z wzorcami innych państw lub wzorcami międzynarodowymi;
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących państwowego wzorca jednostki miary długości oraz budowy, utrzymywania i rozwoju stanowisk pomiarowych, opracowywania i doskonalenia metod pomiarowych oraz metod oceny niepewności wyników pomiarów do realizacji wzorcowań i ekspertyz w obszarze długości;
  • przekazywanie wartości jednostki od państwowego wzorca jednostki miary długości, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie porozumień międzynarodowych poprzez wykonywanie wzorcowań i ekspertyz
    (Cennik usług z zakresu długości);
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia metrologicznego wśród przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego;
  • organizowanie krajowych porównań międzylaboratoryjnych w dziedzinie długości;
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, w tym uczestnictwo w komitecie CCL oraz udział w pracach grup roboczych i komitetu TC-L EURAMET-u.

Badania i rozwój

Logotyp projektu EMPIR Logotyp projektu Euramet
Logotyp projektu Luminar- zakończony

Support for a European Metrology Network
on advanced manufacturing - 19NET01

EMN for Advanced Manufacturing

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Laboratorium

do góry