Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości stanowi wsparcie dla pozostałych Laboratoriów i pracowników Zakładu Czasu i Długości w zakresie realizacji innowacyjnych działań o charakterze badawczo-rozwojowym, wykraczających poza standardową działalność metrologiczną w przedmiotowej dziedzinie, a także prac B+R z dziedzin pokrewnych, w których aspekt pomiarów czasu i długości jest istotny w kontekście rozwoju Zakładu.

Główne zadania

  1. poszukiwanie, weryfikowanie, inicjowanie i określanie nowych kierunków rozwoju w zakresie działalności Zakładu;
  2. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów Zakładu z ośrodkami badawczymi, naukowymi i ośrodkami innowacji celem realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie działalności Zakładu;
  3. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych pozostających w obszarze działalności Zakładu, w tym prowadzenie prac związanych z budową i rozwojem stanowisk pomiarowych oraz tworzeniem nowych i udoskonalaniem istniejących usług;
  4. współudział i współpraca z pozostałymi laboratoriami Zakładu, dotyczące prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie działalności Zakładu, w tym prac badawczo-rozwojowych związanych z budową, utrzymywaniem i rozwojem stanowisk pomiarowych oraz tworzeniem nowych i udoskonalonych usług;
  5. przygotowywanie wkładu merytorycznego i współudział w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe w obszarze działalności Zakładu;
  6. transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego, prowadzenie szkoleń dotyczących rozwoju nowych technologii w zakresie działalności Zakładu;
  7. współpraca w opracowywaniu projektów planów, programów rozwoju oraz sprawozdań w zakresie działalności Laboratorium;
  8. publikowanie wyników prowadzonych prac oraz wsparcie aktywności publikacyjnej Zakładu w czasopismach naukowych;
  9. udział w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych.
do góry