Nawigacja

Laboratoria

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Laboratorium Czasu i Częstotliwości prowadzi prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie: atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skal czasu, precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości, rozwoju metod pomiarowych oraz wyznaczania i dystrybucji czasu urzędowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Nasze zadania

  • utrzymywanie i rozwijanie państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości;
  • budowa i utrzymywanie wzorców odniesienia w obszarze czasu i częstotliwości oraz prowadzenie prac związanych z zapewnieniem ich powiązania z wzorcami innych państw lub wzorcami międzynarodowymi;
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotyczących państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości oraz budowy, utrzymywania i rozwoju stanowisk, opracowywania i doskonalenia metod pomiarowych oraz metod oceny niepewności wyników pomiarów do realizacji wzorcowań i ekspertyz w obszarze czasu i częstotliwości;
  • przekazywanie wartości jednostek miar od państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie porozumień międzynarodowych, poprzez wykonywanie wzorcowań i ekspertyz oraz przekazywanie wzorcowych sygnałów częstotliwości (Cennik usług z zakresu czasu i częstotliwości);
  • generowanie polskiej atomowej skali czasu UTC(PL) oraz wyznaczanie i rozpowszechnianie czasu urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia metrologicznego do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego;
  • organizowanie krajowych porównań międzylaboratoryjnych dziedzinie czasu i częstotliwości;
  • ciągły udział w tworzeniu międzynarodowych atomowych skal czasu TAI i UTC oraz prowadzenie krajowej współpracy i porównań krajowych w zakresie tworzenia niezależnej Polskiej Atomowej Skali Czasu TA(PL);
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, w tym udział w pracach komitetów CCTF (WG ATFT, WG TWSTFT, WG TAI) oraz TC-TF EURAMET-u.

Badania i Rozwój

Logotyp programu EMPIR Logotyp partycypantów projektu E-czas.pl Logotyp organizacji BIPM

logotyp organizacji Euramet

Logotyp projektu ROCITROCIT Logotyp projektu e-czas.pl Rapid UTC

Euramet.TF-S1

Supplementary Comparison:
Time Interval Measurements

 

GNSS receiver performance monitoring UTC(k) definition point
and reference delay measurement strategies

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Laboratorium

Kontakt do Zakładu

do góry