Nawigacja

Czas i Częstotliwość

Zakład Czasu i Długości

Autor : Albin Czubla
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Podstawowe informacje

Zakład Czasu i Długości prowadzi prace w dziedzinie pomiarów czasu i częstotliwości w zakresie: atomowych wzorców czasu i częstotliwości, wyznaczania atomowych skal czasu, precyzyjnego transferu czasu i częstotliwości, wyznaczania i dystrybucji czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dziedzinie długości, w tym w zakresie częstotliwości fali światła emitowanego przez lasery stabilizowane, długości, kąta płaskiego, parametrów geometrii powierzchni, współczynnika załamania światła.

Główne zadania

  • inicjowanie, określanie kierunków i prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych;
  • utrzymywanie państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia oraz przekazywanie wartości legalnych jednostek miar;
  • budowa, utrzymywanie oraz rozwój stanowisk pomiarowych;
  • reprezentowanie Głównego Urzędu Miar w pracach Europejskiej Sieci Metrologicznej dla zaawansowanej produkcji (Advanced Manufacturing);
  • wykonywanie badań w ramach oceny zgodności materialnych miar długości;
  • transfer wiedzy metrologicznej do przedsiębiorców oraz innych podmiotów, udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego, prowadzenie szkoleń;
  • udział w projektach badawczych, krajowych i międzynarodowych, z obszaru metrologii czasu i długości;
  • organizowanie porównań międzylaboratoryjnych;
  • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi, w tym reprezentowanie Polski w Komitetach Konsultacyjnych Międzynarodowego Komitetu Miar oraz w Komitetach Technicznych EURAMET-u w obszarach czasu i częstotliwości oraz długości.

Badania i rozwój

logotyp projektu e-czas.pl - systemu niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP   logotyp projektu Probe Tracelogotyp projektu EMPIR geometre   Logotyp projektu Dynamite  Logotyp programu MetExSPM 

Laboratoria

Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Laboratorium Długości

Laboratorium Twardości

Laboratorium Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych

Laboratorium Nowych Technologii Czasu i Długości

Kontakt do Zakładu

do góry