Nawigacja

Laboratorium Analizy Gazów

Laboratorium Analizy Gazów

Autor : Joanna Dumańska, Dariusz Cieciora
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Nasze zadania

Laboratorium Analizy Gazów realizuje zadania z dziedziny analiz gazów niezbędne dla ochrony środowiska, zdrowia publicznego, wspiera wiele gałęzi przemysłu (w tym przemysł samochodowy, wydobywczy, farmaceutyczny), medycynę i biotechnologię w dążeniu do rzetelnych i dokładnych pomiarów. Laboratorium Analizy Gazów utrzymuje wzorce odniesienia GUM jednostki miary zawartości składnika w mieszaninie gazowej. Wzorce odniesienia GUM utrzymywane przez Laboratorium stanowią mieszaniny gazowe odtwarzane metodą grawimetryczną oraz stanowiska pomiarowe, rozwijane i udoskonalane. Pracownia zapewnia spójność pomiarową w kraju poprzez wzorcowanie mieszanin gazowych, analizatorów gazów i mierników tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Laboratorium Analizy Gazów regularnie bierze udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych i uzupełniających, aby potwierdzić wiarygodność wyników pomiarów, zapewnić powiązanie wzorców odniesienia GUM z wzorcami jednostek miar w innych krajach i potwierdzić swoje zdolności pomiarowe CMC.  

Laboratorium współpracuje z następującymi organizacjami międzynarodowymi: CIPM CCQM [Komitet Doradczy ds. Liczności Materii (CCQM) Międzynarodowego Komitetu Miar (CIPM)], biorąc udział w pracach Grupy Roboczej ds. Analizy Gazów (GAWG) oraz z Komitetem Technicznym Metrologia w Chemii europejskiej organizacji metrologicznej EURAMET i jego Podkomitetem ds. Analizy Gazów (SCGA), a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML).

Laboratorium Analizy Gazów doskonali istniejące wzorce odniesienia GUM, podejmuje badania mające na celu rozszerzenie obszaru ich zastosowania oraz rozwój nowych metod pomiarowych w dziedzinie analizy gazów. Obecnie, działalność badawcza Pracowni jest skierowana na rozwój technik pomiarowych, mających na celu badania jakości powietrza. Dotychczasowe osiągnięcia zespołu są prezentowane w formie publikacji naukowych.

Członkowie zespołu Laboratorium Analizy Gazów biorą udział w krajowych konferencjach naukowych związanych z metrologią chemiczną prezentując osiągnięcia Laboratorium w formie plakatów bądź wystąpień ustnych, rozpowszechniając wiedzę o roli pomiarów z dziedziny analizy gazów dla jakości i bezpieczeństwa życia człowieka, dla potrzeb gospodarki oraz promują wiedzę o metrologii. Pracownicy prowadzą także specjalistyczne szkolenia metrologiczne oraz wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych.

Certyfikowane materiały odniesienia

Poster Gazowe Materiały odniesienia - po kliknięciu otworzy się pdf.

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Laboratorium

do góry