Nawigacja

Chemia

Zakład Chemii Fizycznej i Środowiska

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zdjęcie ilustracyjne Laboratorium Chemii Głównego Urzędu Miar: Metrolożka wpatruję się w przyrząd pomiarowy.

Podstawowe informacje

Zakład Chemii Fizycznej i Środowiska prowadzi prace w dziedzinie analiz gazów, pomiarów pH, przewodności elektrycznej właściwej roztworów elektrolitów oraz pomiarów zawartości związków chemicznych (anionów, kationów) w substancjach o wysokiej czystości, w roztworach kalibracyjnych oraz w próbkach o złożonym składzie; gęstości, lepkości, polarymetrii, refraktometrii, stężenia masowego etanolu oraz napięcia powierzchniowego. 

Nasze zadania

  • opracowywanie, realizacja i rozwijanie podstawowych metod pomiarowych oraz materiałów odniesienia zapewniających spójność pomiarową z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla pomiarów chemicznych i fizykochemicznych o najwyższej jakości metrologicznej; 
  • utrzymywanie i rozwijanie państwowych wzorców jednostek miar oraz wzorców odniesienia; 
  • zapewnienie spójności pomiarowej w kraju poprzez wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz wytwarzanie i certyfikowanie materiałów odniesienia; 
  • realizacja badań naukowych z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej wspierających różne gałęzie polskiej gospodarki; 
  • rozpowszechnianie i popularyzowanie wiedzy i doświadczenia z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej; 
  • współpraca międzynarodowa z zakresu metrologii chemicznej i fizykochemicznej, w szczególności z Międzynarodowym Komitetem Miar (CIPM): CCQM (Komitet Doradczy ds. Liczności Materii), CCM ( Komitet Doradczy ds. Masy), CCL (Komitet Doradczy ds. Długości); z Komitetami Technicznymi  Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Instytutów Metrologicznych (EURAMET e.V.): TC-MC „Metrologia w Chemii”, TC-M “Masa”, TC-L “Długość”, z Komitetem ds. Materiałów Odniesienia (REMCO) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), z Międzynarodowym Bankiem Danych o Materiałach Odniesienia (COMAR), a także z Międzynarodową Organizacją Metrologii Prawnej (OIML). 

Katalog CRM

Na zdjęciu: butelki różnej wielkości z roztworami, publikacja o materiałach odniesienia

Laboratoria

Laboratorium Temperatury

Laboratorium Wilgotności

Laboratorium Analizy Gazów

Laboratorium Analiz Elektrochemicznych i Nieorganicznych

Laboratorium Wzorców Fizykochemicznych

Kontakt z Zakładem

do góry