Nawigacja

Zegar

Zegar

Autor : Albin Czubla
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar udostępnia poprzez Internet usługę umożliwiającą synchronizację czasu w systemach komputerowych z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce. Usługa jest realizowana poprzez dwa serwery czasu o nazwach:

  • tempus1.gum.gov.pl
  • tempus2.gum.gov.pl

Serwery czasu znajdują się w Głównym Urzędzie Miar, w Laboratorium Czasu i Częstotliwości. Są one synchronizowane z państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości. Do transferu czasu używany jest protokół NTP (szczegółowe informacje na temat protokołu znajdują się na witrynie www.ntp.org). Sposób synchronizacji czasu zależy od systemu operacyjnego urządzenia użytkownika – niekiedy właściwy program jest częścią składową systemu, w innych przypadkach należy korzystać z dodatkowego oprogramowania. Protokół NTP pozwala na zsynchronizowanie czasu z niepewnością od dziesiątych części sekundy do pojedynczych milisekund, a w niektórych przypadkach nawet do kilkunastu mikrosekund (zależy to m.in. od jakości łączy telekomunikacyjnych pomiędzy klientem a serwerem, obciążenia łączy oraz od platformy sprzętowo-programowej systemu użytkownika).

 

Z dniem 31 października 2016 roku nastąpiła w Głównym Urzędzie Miar zmiana adresów IP serwerów czasu urzędowego:

  • tempus1.gum.gov.pl – nowy adres: 194.146.251.100 (adres dotychczasowy: 212.244.36.227)
  • tempus2.gum.gov.pl – nowy adres: 194.146.251.101 (adres dotychczasowy: 212.244.36.228)

Nowe adresy IP serwerów czasu urzędowego zostały wprowadzone i rozpowszechnione w bazie serwerów DNS, stąd dla użytkowników korzystających z adresów serwerów czasu urzędowego w postaci nazwy domenowej (tempus1.gum.gov.pl, tempus2.gum.gov.pl) zmiana nie wymaga z ich strony dodatkowej ingerencji.


Usługa jest dostępna całodobowo i bezpłatnie. Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować pocztą elektroniczną na adres: timegum@gum.gov.pl

do góry