Nawigacja

Oznaczenia na towarach paczkowanych

Przykład obliczeniowy zależności wymiarowych znaku „e”

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Uwaga. Treść poniższego punktu została przygotowana wyłącznie w celu ułatwienia interpretacji przepisów ustawy o towarach paczkowanych i ma charakter wskazówek dla przedsiębiorców – producentów towarów paczkowanych. Zawarte wzory i metody postępowania nie są obowiązujące ale zalecane.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o towarach paczkowanych wzór znaku „e” określa załącznik nr 3 do ustawy a umieszczanie na opakowaniach znaków podobnych do znaku „e” jest zabronione. Znak „e”, o wysokości co najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości.
Pomiary proporcji wymiarów w znaku „e” ze względu na jego najmniejszy wymiar cząstkowy wynoszący poniżej 0,1 mm należy prowadzić z rozdzielczością 0,01 mm lub 0,05 mm w zależności od wysokości znaku „e” na opakowaniu towaru paczkowanego. W tym zakresie mogą być stosowane następujące przyrządy pomiarowe: wzorzec kreskowy, lupa Brinella, suwmiarka itp. Przykład obliczeniowy

do góry