Pomiary wysokości liter i cyfr w oznaczeniu ilości nominalnej

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Uwaga. Treść poniższego punktu została przygotowana wyłącznie w celu ułatwienia interpretacji przepisów ustawy o towarach paczkowanych i ma charakter wskazówek dla przedsiębiorców – producentów towarów paczkowanych. Zawarta metoda postępowania nie jest obowiązująca ale zalecana.

Minimalna wysokość cyfr (w liczbie określającej ilość nominalną) i liter (w symbolu lub nazwie jednostki miary) w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego jest podana w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.
Pomiary wysokości liter i cyfr należy wykonywać z dokładnością 0,1 mm (czyli 0,1 działki elementarnej: 1 mm). W tym zakresie mogą być stosowane następujące przyrządy pomiarowe: wzorzec kreskowy, lupa Brinella, suwmiarka itp.