Oznaczenia środków spożywczych

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Oznaczenia towarów paczkowanych będących środkami spożywczymi wynikają także z rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18, z późn. zm.).