Nawigacja

Oznaczenia na towarach paczkowanych

Jaka jest wysokość liter i cyfr w oznaczeniu ilości nominalnej towaru paczkowanego?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z art. 16 ust. 4 ustawy o towarach paczkowanych wynika, że znak „e”, o wysokości co najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości. Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2021, poz. 481)

do góry