Nawigacja

Oznaczenia na towarach paczkowanych

Jak powinno wyglądać oznaczenie ilości nominalnej na opakowaniu towaru?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W celu poprawnego zapisywania ilości nominalnej przez producentów towarów paczkowanych opracowano Zasady stosowania oznaczeń i nazw jednostek miar które wynikają z doświadczeń kontrolnych organów administracji miar.

Z art. 16 ust. 4 ustawy o towarach paczkowanych wynika, że znak „e”, o wysokości co najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości. Najczęściej znak „e” występuje przed lub po oznaczeniu ilości nominalnej.
I tak, przykładowe oznaczenie ilości nominalnej na opakowaniu towaru może być następujące: „e 750 g” lub „750 g e” (ilość nominalna 750 g plus oznaczenie znakiem „e”, które może występować opcjonalnie).

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, z późn. zm.) obowiązek stosowania legalnych jednostek miar dotyczy między innymi wyrażania wartości wielkości fizycznych. Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych oznaczeń wyrażonych w jednostkach miar innych niż legalne jednostki miar. Oznaczenie wyrażone w legalnej jednostce miary ma charakter nadrzędny, w szczególności musi być wyrażane znakami nie mniejszymi niż znaki wyrażające inną jednostkę miary.

do góry