Gdzie jest określony wzór znaku „e”?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Wzór znaku „e” określa załącznik nr 3 do ustawy o towarach paczkowanych.

Wzór znaku ”e

 

znak "e" wraz z podanymi dokładnymi wymiarami

 

Umieszczanie na opakowaniach znaków podobnych do znaku „e” jest zabronione.

Znak „e”, o wysokości co najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości.