Nawigacja

Odpowiedzi na pytania

W jakich warunkach przedsiębiorca może stosować metodę referencyjną?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 8 ustawy o towarach paczkowanych paczkujący, importer, sprowadzający lub zlecający paczkowanie jest odpowiedzialny za to, aby towar paczkowany spełniał wymagania określone w ustawie. W szczególności ponosi on odpowiedzialność za zapewnienie, że ilość rzeczywista odpowiada ilości nominalnej podanej na opakowaniu jednostkowym.

Towar paczkowany uznaje się za spełniający powyższe wymagania, jeżeli wynik kontroli partii, do której należy, przeprowadzonej z zastosowaniem metody referencyjnej lub metody o skuteczności co najmniej takiej samej jak skuteczność metody referencyjnej, jest pozytywny.

Opis metody referencyjnej kontroli towarów paczkowanych zawiera załącznik nr 2 do ustawy.

Jeżeli w zakładzie produkcyjnym przyjęto do kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego metodę referencyjną, to należy ją stosować zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 2 do ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy partia towaru paczkowanego jest to określona liczba jednakowych towarów paczkowanych, o takiej samej ilości nominalnej, zapakowanych w tych samych warunkach i w określonym przedziale czasu. Z § 2 ust. 3 załącznika nr 2 do ustawy wynika, że jeżeli partia brana jest z linii paczkującej, to liczność partii stanowią wszystkie towary przyjęte przez system kontrolny producenta, zapakowane w czasie jednej godziny przy maksymalnej wydajności linii. W zależności od liczności partii pobierana jest próbka towaru paczkowanego definiowana jako pobrana losowo z partii określona liczba towarów paczkowanych, na podstawie której dokonuje się oceny partii (art. 2 pkt 15 ustawy). W przypadku wyboru kontroli nieniszczącej w § 4 i § 6 ust. 3 lit., a załącznika nr 2 do ustawy (w szczególności w Tabeli 2 i 4) określona jest wielkość próbki dla różnej liczby towarów paczkowanych w partii. I tak dla partii o liczności np. 2000 sztuk/godzinę próbka do kontroli wynosi 50 sztuk, a w przypadku konieczności wykonania dla poprawnej oceny partii kontroli dwustopniowej wynosi 100 sztuk (2 x 50 sztuk).

do góry