Gdzie jest określony wzór znaku „e”?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o towarach paczkowanych wzór znaku „e” określa załącznik nr 3 do ustawy, a umieszczanie na opakowaniach znaków podobnych do znaku „e” jest zabronione. Znak „e”,o wysokości co najmniej 3 mm,umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości.

Wzór znaku ”e”

znak e wraz z podanymi wymiarami