Nawigacja

Odpowiedzi na pytania

Jakie oznaczanie towaru wynika z ustawy o towarach paczkowanych?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno być łatwe do odczytania i dobrze widoczne, a także wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotyczącymi oznakowania produktów określonymi w przepisach odrębnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu powinny posiadać następujące oznakowania:

  1. nazwę produktu,
  2. ilość nominalną produktu,
  3. firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera.

Z art. 16 ust. 4 ustawy o towarach paczkowanych wynika, że znak „e”, o wysokości co najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości.

 

Dodatkowe obowiązki w zakresie oznakowań określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. z 2021, poz. 481).

 

Więcej informacji na temat oznakowań na towarach paczkowanych znajduje się na podstronie Oznaczenia na towarach paczkowanych. W linku tym znajdują się Zasady dotyczące stosowania jednostek miar na opakowaniach, zasady pomiarów wysokości liter i cyfr w oznaczeniu ilości nominalnej oraz przykład obliczeniowy zależności wymiarowych znaku „e”, a także wyjaśnienia następujących zagadnień:

  • Czy jest obowiązek oznaczania towarów paczkowanych znakiem „e”?
  • Jakie towary mogą być oznaczone znakiem „e”?
  • Gdzie jest określony wzór znaku „e”?
  • Czy na towarze może być znak „±”?
  • Jak należy oznaczać gratis na towarach paczkowanych?
  • Jak powinno wyglądać oznaczenie ilości nominalnej na opakowaniu towaru?
  • Jaka jest wysokość liter i cyfr w oznaczeniu ilości nominalnej towaru paczkowanego?

 

do góry